• ควบคุมและตรวจสอบรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำสต๊อควัตถุดิบ
 • ควบคุมและตรวจสอบการรายงานเบิกใช้วัตถุดิบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานระบบ SAP ด้านจัดซื้อได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree holder in any field
 • 3- 5 years in Food and Beverage Procurement
 • Good in oral and written skill in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานจัดซื้อ จัดจ้าง
 • กระบวนการจัดซื้อ,วิธีการจัดซื้อ และระเบียบจัดซื้อข
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 5 years working experience
 • Good in English both conversation & writing
 • 15% Provident Fund, Heath Insurance

24-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience in packaging purchasing
 • Source,compare,select and negotiate for packaging
 • SAP systems experience

23-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

22-May-20

 

Applied
 • Experience Year: 3 Years
 • Sourcing&purchasing raw material and spare parts
 • Experience in ERP system

22-May-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้ดี

22-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • โบนัสประจำปี
 • เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น

22-May-20

 

Applied
 • Purchasing Officer
 • Bachelor degree in Business, Management, Logistics
 • Good command in English Skill

22-May-20

 

Applied
 • Have working experience at least 3 years
 • 3 years about purchasing in Machinery
 • Have knowledge about technical equipment

22-May-20

 

Applied
 • จัดซื้อ, Purchasing Officer
 • strong communication
 • Team player, highly motivated

22-May-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good basic knowledge about property
 • 2-5 years of experience.
 • Good in english conversation and writing

21-May-20

 

Applied
 • การศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 - 5 ปี
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

21-May-20

 

Applied
 • Office located at Pattanakarn 76
 • Well-knowned Chinese restaurant
 • Purchasing experience is preferred

21-May-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • 2-3 years' experience in purchasing
 • Age between 25-30 years old.
 • automotive part is be advantage.

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • วางแผนและบริหารด้านการจัดซื้อ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

20-May-20

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

20-May-20

 

Applied
 • Thai national aged around 28-35 years.
 • Sourcing alternative suppliers both direct
 • 5-8 year work experience in sourcing, procurement

19-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรมแกรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์จัดซื้อ
 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • Trader
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

19-May-20

 

Applied
 • ดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานด้านจัดซื้อ
 • สรุป และจัดทำรายงานการสั่งซื้อประจำเดือน
 • ตรวจสอบ stock คงเหลือเพื่อวางแผนการสั่งซื้อ

19-May-20

 

Applied
 • Thai, Male or female age 25-30 yrs old / 40-45K
 • Exp.in Sales Support, Purchase, Production Control
 • Good in Eng (TOEIC 550 up) & Fluent in JP (N2)

19-May-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in business administration
 • 3 years experiences in Local and overseas purchase
 • Good command in English language

19-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สั่งซื้ออะไหล่เครื่องจักรต่าง ๆ
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

14-May-20

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Logistics
 • Have exp in purchase with prefer in manufacturing
 • Good command of English (Business level)

14-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์
 • จบใหม่ไม่มีประสบการณ์
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยโต้ตอบอีเมล

14-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อ 1-3 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเครื่องมือช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer business
 • experience related to purchasing fields1-2 years
 • Contact and negotiation with Supplier

13-May-20

 

Applied

Purchasing Officer

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor's Degree
 • Experience in Purchasing, incoterms, import
 • Able to communicate in English

13-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Procurement Officer

Inteqc Feed Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 • ทักษะด้านการสื่อสารการอ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

13-May-20

 

Applied