• สามารถเขียนภาษโปรแกรม C#.Net หรือ Java
 • มีความรู้และเคยใช้ฐานข้อมูล MSSQL หรือ Oracle
 • สามารถเขียน Web Service และใช้งาน SOAP

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • 4 years equivalent work experience
 • Competent knowledge of English.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี/สวัสดิการ AIS
 • อิสระในด้านความคิดในการทำงาน

23-Feb-20

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Business Analyst

IBM Solutions Delivery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 7 years experiences as Business Analyst
 • Experience in Banking business / Financial Service
 • Good command of English communication

22-Feb-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

21-Feb-20

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Develop program with VB.Net, Net or C#.Net
 • 3 years experience in Programmer/software develop
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science

21-Feb-20

 

Applied
 • PL/SQL Developer/System Analyst,SQL Developer
 • High Salary & Stable Contract Job with Renewal
 • Attrative benefits and career growth

20-Feb-20

 

Applied
 • PL/SQL Developer/System Analyst,SQL Developer
 • High Salary & Stable Contract Job with Renewal
 • Attrative benefits and career growth

20-Feb-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

20-Feb-20

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

20-Feb-20

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

20-Feb-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Team Lead
 • Leading Retail
 • Flexible Working Hours

20-Feb-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

20-Feb-20

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

19-Feb-20

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

19-Feb-20

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีจัดอบรมความรู้ ประกันสุขภาพ และงานเลี้ยงต่างๆ
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรที่มีเทคโนโลยีชั้นนำ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ และมีวันหยุดพักร้อนให้

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

19-Feb-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

18-Feb-20

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Men/ Women: 22-30 years /Bachelor’s Degree in IT
 • 0-5 years of experience in SA, BA, Programmer
 • Good in C#, .Net or Java Programming Skill (either

18-Feb-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

18-Feb-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • PL/SQL Developer/System Analyst,SQL Developer
 • High Salary & Stable Contract Job with Renewal
 • Attrative benefits and career growth

18-Feb-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

18-Feb-20

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

18-Feb-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

17-Feb-20

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • C# .net java developer programmer
 • design web
 • C#.net java mvc j2ee angular nodeJs Typescript

13-Feb-20

 

Applied