• มีประสบการณ์การพัฒนา Website โดยใช้ JavaScript
 • มีประสบการณ์การทำโครงการที่ใช้ Agile หรือ Scrum
 • พัฒนา Web Service บนระบบปฏิบัติการ Linux

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Python
 • พัฒนาเว็บไซต์ตาม UI / UX
 • สามารถ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineer
 • 0-5 years of related working experience in Backend
 • Good interpersonal, communication skills

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java, J2EE Standards, JDBC, Webservices, RESTful
 • Hands-on experience on front end web technology
 • Spring AOP, Spring Boot, Spring JPA, security

17-Jan-20

 

Applied
 • โปรแกรมเมอร์ C# .Net
 • ไม่จำกัดประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • พัฒนาระบบ Real Estate Management

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Back-End developer,.NET, Node JS
 • Implement APIs, Design Database SQL
 • Permanent position with attractive salary package!

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and maintain web-based software
 • Improve site performance through monitoring
 • Plan and manage IT projects following schedule

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีทางด้าน IT, Infrastructure
 • Hand-on experience with Software Development an

16-Jan-20

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in a related field
 • Strong in English that related to routine work
 • Recommend and execute improvements

16-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

15-Jan-20

 

Applied

DevOps Engineer

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีทางด้าน IT, Infrastructure
 • Hand-on experience with Software Development

15-Jan-20

 

Applied
 • Python, Node Js, MongoDb, mobile app
 • Express, Angular, Software Developer (Backend)
 • Backend Developer

15-Jan-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

15-Jan-20

 

Applied
 • IT Support, Entry Level
 • Enthusiastic, Initiative, English Oriented
 • Progress Open Edge, SQL, Crystal Report, MS Server

15-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Support, Entry Level
 • Enthusiastic, Initiative, English Oriented
 • Progress Open Edge, SQL, Crystal Report, MS Server

15-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Front-end Developer,Node JS, JavaScript, PHP
 • Programmer,Software Engineer,Application Developer
 • Contract with Renewal, High Salary, Near BTS, MRT

15-Jan-20

 

Applied
 • Have skills in Node Js, React, Java Script
 • Knowledge in Software Development Life Cycle
 • Basic SQL knowledge and skills

15-Jan-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Must have strong knowledge in ReactJS
 • work effectively as team as well as independently
 • Fresh Graduate are Welcome

14-Jan-20

 

Applied
 • .NET toolchain to create backend services
 • Try new languages and platforms
 • Code Love and have fun!

14-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years' exp. in Java programming
 • Expertise in Back-End/Front-End Technologies
 • Exp. in Tomcat and WebLogic/ WebSphere server

14-Jan-20

 

Applied
 • Node, JS
 • Microservices Architecture
 • Bangkok

14-Jan-20

 

Applied
 • Focus on solution transformation technology
 • Solution design and enterprise architcture.
 • Performing evaluations of technology standards.

13-Jan-20

 

Applied
 • Male & Female, BKK
 • Telco, Bank, Public Utility
 • Professional IT Service

13-Jan-20

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1 year-experienced in mobile app development
 • Can use Database, ORACLE, MS SQL
 • JAVA, Objective-C and SWIFT

13-Jan-20

 

Applied
 • 10 y+ in Engineering/Technical Development.
 • Proven experience for eCommerce/Online Shopping.
 • Knowledge in Agile/Scrum, Magento, PHP, Full Stack

13-Jan-20

 

Applied
 • Java , Node Js ,SQL Database , React.js
 • DevOps , MongoDB ,Docker and Kubernetes
 • software developer

12-Jan-20

 

Applied
 • Mobile Development Project with great team work
 • Java based-mobile application environment
 • Outsource - Equal to Employer & attractive salary

03-Jan-20

 

Applied