• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์งาน Media Planner ช่องทาง Social Media
 • มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital media plan, buy, optimization & biddable
 • Set up Media Campaign & Influencer Marketing
 • Understand Google Adwords and web analytic tools

03-Aug-20

 

Applied
 • 8+ yrs of total work experience
 • 5+ yrs in performance & online mkt, media planning
 • Understanding of measurement tools & implications

03-Aug-20

 

Applied
 • 3+ years of current or previous digital media
 • Strategic Media Planning
 • Ad Optimization + Media Buying

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดการ Ad ใน Digital Platform ต่าง ๆ
 • วิเคราะห์ข้อมูลจากการ ซื้อ Ad ใน Digital Platform
 • สรุปและทำรายงานการซื้อ Ad ใน Digital Platform

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and implement Product Marketing strategy
 • Monitor campaign performance and ensure media buy
 • Media Planner, Buyer, manages media budget,

31-Jul-20

 

Applied
 • Familiar with online marketing concepts
 • Create marketing content & caption.
 • New graduates are welcome

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • marketing, brand, marcom, media, ads
 • 8+ years, campaign, atl, btl, digital media
 • Fin-tech or payment business, banking, e-payment

31-Jul-20

 

Applied
 • Experienced Working as Hybrid Planner
 • Strong in Media Planning and Client Servicing
 • Good Communication in English

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2+ years exp Digital Marketing, Agency, E-commerce
 • Looking for Media planner, Biddable media
 • CPAS, UTM, Google Shopping Ads, livestreaming

30-Jul-20

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Account Management
 • Digital Strategy

30-Jul-20

 

Applied
 • At least 5 years of exp in BD, Sales
 • Fluent in both Thai and English
 • Love Health and Fitness industry

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied