• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

22-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นทีม
  • มีแผนรองรับรายได้ 12เดือน
  • ผ่านการคัดเลือกรับ Ipad เป็นเครื่องมือในการทำงาน

22-Sep-20

THB25k - 55k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
  • Giving Financial Knowledge and Products to People.
  • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
  • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

21-Sep-20

 

Applied