• ประสบการณ์ตรงด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ประสบการณ์ในการทำงานจากธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต

22-Jan-20

 

Applied
  • Lawyer license certificate
  • Experience in an international law firm and MNC
  • Strong analytical and interpersonal skills

20-Jan-20

 

Applied