• โอกาสความก้าวหน้า
 • พัฒนาตัวเอง
 • อิสระ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Java Development / Web-based techno
 • DB2, Oracle Database, MS SQL Server, Web Applicati
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /เกี่ยวข้อง
 • เขียนโปรแกรมด้าน Web Application หรือ.NET Core web
 • เข้าใจ Object Oriented Analysis and Design

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในการพัฒนางาน web application
 • มีทักษะการใช้งาน framework ต่าง ๆ ได้

07-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในการพัฒนางาน web application
 • มีความรู้ในการใช้งาน relational database

07-Aug-20

 

Applied
 • Work from Anywhere*
 • Flexible Working Hour*
 • Bonus 4 times per year

07-Aug-20

 

Applied

Backend Developer

7 Peaks Software Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Spring Boot
 • Spring Framework
 • software development life cycle

07-Aug-20

 

Applied
 • 1-8 years of Technical experience.
 • Experience in Struts Framework, Spring Framework,
 • Thai only

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in programming using C# .NET or JAVA
 • Coding/Programming and investigate systems
 • Knowledge of frameworks for .NET or JAVA, Struts

07-Aug-20

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Java Developer exp. at least 2 years
 • Spring/Hibernate, AWS/ Azure, CI/CD, Automated
 • Able to work at TESCO LOTUS (Head office)

06-Aug-20

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • java programmer, java developer, ios developer,
 • full stack developer, software engineer
 • mobile developer, ios developer

06-Aug-20

THB30k - 70k /เดือน

Applied

JAVA Developer

Group Lease Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Must have strong front end development
 • Familiar with HTML, CSS and JavaScript
 • Experience with continuous delivery principles

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degree or Bachelor’s Degree
 • 3-5 years of experience in Software development
 • Knowledge of SQL Command

06-Aug-20

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • coding, programming, code structure
 • java developer
 • Automated Testing

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • JAVA EE for Building Great Application
 • Work with Talents with Popular Technology
 • Great Benefits & Welfare with Gorgeous Location

06-Aug-20

 

Applied
 • 30 Days Work-from-home, Free gym membership
 • Competitive Salary, Performance Bonus, Insurance
 • Multi-national environment, On-site opportunities

06-Aug-20

 

Applied

Java Programmer

G-Able

ยานนาวา

 • Experience in JAVA Programming
 • Knowledge in java framework
 • MVC, Struts, UML, SVN, Maven, Junit, GWT

06-Aug-20

 

Applied
 • 2+ yr. experience as a Software Developer/Engineer
 • C# .NET MVC, Angular/Angular 2, CSS or SASS, OOP
 • ติดสถานีรถไฟฟ้า MRT เพชรบุรี

05-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 0-3 years’ in software development
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Web application, Programming Java,C#,.Net, PL/SQL,

05-Aug-20

 

Applied
 • Struts, Spring, Hibernate framework (35k-60k) •
 • Banking , Telecom , Automotive
 • BTS Pleonchit,Ari,Asoke,RAMA 9

05-Aug-20

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Multi-thread programming
 • IBM WebSphere JVM, Web server

05-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Engineer, Tech Support, Software Engineer
 • BTS Ari,Chaengwattana
 • Attractive salary,infrastructure Support

05-Aug-20

 

Applied
 • Architecture discipline and system design
 • Develop methodology to be used on projects
 • Develop new migration plans to future technology

05-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Software Engineer
 • สามารถออกแบบแอพพลิเคชั่นได้
 • มีความรู้ในการใช้ข้อมูล Database, SQL

05-Aug-20

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • at least 1 year strong Java skills
 • Good command in English
 • Knowledge of SQL Command

05-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years’ experience in programming
 • System Analyst, Software development, PM
 • Bachelor’s degree in Computer Science

05-Aug-20

 

Applied
 • Java, C#
 • Node.js
 • Ruby rail, .NET freamework

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .NET Programmer / JAVA Programmer
 • .NET role in C#.NET VB.NET MVC Entity Framework
 • JAVA role in JAVA, J2EE, Spring, Strut Framework

04-Aug-20

 

Applied

Java Developer

ECnet Systems (Thailand) Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Opportunity to work with leading IT solutions firm
 • Opportunity to unleash potential at early stage
 • Competitive salary, benefits & work-life balance

04-Aug-20

 

Applied
 • Researches, designs and advocates new Software
 • Knowledge of applications and infrastructure
 • Experience with iOS or Android Development

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Python, NodeJs, Golang programming
 • Experienced in DevOps and CI/CD
 • Experiences in Docker and Kubernetes

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Open to Dev with SA passion
 • Exp. 2 y ++ coding Java / C#.Net
 • Using C#.Net Webform or MVC / Java JSP, Servlet

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java programming
 • Strong knowledge in SQL
 • Good team player

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Backend Line Manager

Appman Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • .Net framework experience
 • fast learner, good communication
 • Willing to be a team player

03-Aug-20

 

Applied
 • Performance bonus, 20 Days Annual Leave,
 • Flexible working hours, gym membership,sports
 • Medical insurance, Provident Fund, MRT Connected

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 5 years’ experience in Java J2EE framework
 • Object-Oriented Analysis & Design with UML
 • Proficient in written and spoken English

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 year experience in JAVA software
 • Be able to work with SDLC Process
 • designing web application.

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years' exp. in Front End Developer
 • Expertise in JavaScript, CSS , HTML, HTML5, Ionic
 • Exp. in Angular 7, Angular 8

03-Aug-20

 

Applied
 • At least 5 years' exp. in Java programming
 • Exp. JAVA Programming; Spring, Struts, Hibernate
 • Experience in Banking

03-Aug-20

 

Applied
 • Work from Anywhere*
 • Flexible Working Hour*
 • Bonus 4 times per year

03-Aug-20

 

Applied
 • International working environment,work 5 days/week
 • 30 days work-from-home, 15 days annual leave,bonus
 • Gym, Near MRT, Health insurance, provident fund

03-Aug-20

 

Applied
 • Java, Spring Boots, React, Nodejs, AngularJS
 • 3 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

03-Aug-20

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science or Computer
 • Good Knowledge of JAVA Technologies
 • 3-7 years of working experience

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • object oriented programming
 • Java, Javascript , Spring & Hibernate.
 • ReactJS & React Native, React Hooks

31-Jul-20

 

Applied
 • Java, Spring Boot, Angular
 • Telecom, Insurance
 • Close to BTS Ari, Asoke

29-Jul-20

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม web application

28-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • Developer Programmer
 • Java Web Application

28-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied