• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

31 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experienced in finance analysis
 • Enthusiasm for doing detailed, accurate work
 • Good command of English communication

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's degree in any related field
 • Signature, fast-track program for young talents
 • Growth mindset

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Analysis, Business Analyst
 • Budgeting, Managing Operation Costs,
 • Preparing and analysis performance report

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Planning
 • Finance controller
 • Cost analysis

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manufacturing management
 • HVAC
 • Plant Operations

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for financial analysis to support mgt.
 • Analyst feasibilities of assigned projects
 • Controlling budget

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MIS
 • Data Collection
 • Data Analytic

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excel, VBA,SQL
 • Good quantitative analysis skills
 • statistics, mathematics, finance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Credit Manager (Leading Chemical MNC)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Solid people and supervising skills
 • credit, billing functions & collection activities
 • Good command of written and spoken English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Business Partner

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • International company
 • HR Generalist
 • Talent Management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • 10 years direct experience in accounting/ finance
 • Exposure with manufacturing business is a must
 • Fluent command of English is a must

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • business analysis
 • business process improvement
 • quantitative analysis

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales
 • Warehouse and distribution
 • logistics

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Business, Finance, Marketing
 • Analyze the customer
 • Wealth Management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Leading company in Thailand
 • Good benefits
 • Working Mon - Fri

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Team leader role
 • Strong presentation skill
 • Strong talent development

2 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied

Marketing Assistant

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Work closely with Senior Marketing Executive
 • Events & PR
 • CMS & content

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • Fast learner, proactive & initiative
 • Int'l working environment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Data Scientist (80K++)

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Two years of experience in Data Scientist
 • Experience in predictive modelling
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage business relationship with KBank clients
 • Credit, Financial and Industry analysis
 • Multi Corporate / Corporate Banking Segment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage business relationship with KBank clients
 • Credit, Financial and Industry analysis
 • Multi Corporate / Corporate Banking Segment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Assistant Tax Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Corporate tax
 • Fast growing company
 • Industry leader

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 8+ years experience as Manager
 • Fluent in both written and spoken in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in Marketing / brand management
 • Develop effective marketing strategy
 • Update & analyze market information

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

AVP Corporate Accounting

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Industry leader
 • SAP
 • Financial reporting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship
 • Multi-Corporate

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lawyer License, HR Manager, International company
 • International Organization, HR policies, Benefits
 • Administration, Recruitment, Visa and Work permit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7+ years of experience in accounting
 • Holds CPA or background from audit
 • Ability to create and analyse financial model

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Iot platform and Finance platform
 • Marketing Manager
 • IT solution

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support Area Business Manager
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Finance
 • 3 - 5 years or above in Account or Finance filed

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3+ years of experience from audit firm
 • Skill in general accounting (AR, GL)
 • Standard knowledge in WHT

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Purchasing Officer

Experis-ManpowerGroup.

กรุงเทพมหานคร

 • 5-7 years’ experience in Purchasing,
 • Experience of automotive industry
 • Good knowledge in SAP will be advantage

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Create & execute marketing campaign to improvement
 • Evaluate during campaign period and post-campaign
 • Improve %active and spending of Portfolio

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Model.
 • Project finance.
 • Funding & Loan

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • Good English Communication
 • วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BS/MS degree
 • Minimum 5 yrs experience
 • People oriented and results driven

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Any fields.
 • Korean Language Proficiency - TOPIK level 4
 • 0-2 years experiences (new grads are welcome)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SVP - Head of Personal Loans

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Personal Loan or credit card experience
 • Good command in English
 • Experience for senior management position

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีการสอนงานจากBuddy
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • Salary 17K or above + Commission

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Receive, analyze, prioritize of invoices
 • Ensure adherence to tax code
 • Compile all information

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic planning for marketing campaigns
 • Good command of English
 • Skill in presentation and analytical thinking

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial reports & preparation to support team
 • analysis & interpretation financial for decisions
 • Business's investment as comply to IFRS/ projects

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female of age between 38 - 45 years old
 • At least 20 years experiences Financial,Accounting
 • Knowledge in Budget & budget control

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1-3 years of experience in banking
 • Related Fields
 • Finance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Online marketing
 • Branding
 • Budget management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Porfolio
 • SAS Analytic Analysis
 • MIS

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Segment Management
 • Experience in Retail Banking / Financial service
 • Develop PVB and WB customer value proposition

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Focusing in financial analysis
 • Lead forecasting and annual budgeting process
 • Develop training for senior and middle management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied