• ชาย/หญิง ป.ตรีขึ้นไปสาขาบัญชี อายุ 38-49 ปี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 12 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ บริษัท(มหาชน)จำกัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • Have experience at least 3 years of Safety Officer
 • Positive thinking of service mind and teamwork

13-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Engineer
 • New Plant Constuction
 • Project Manager

11-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architect, Japanese General Contractor, AutoCAD
 • Architectural function, Factory construction, MRT
 • Sketch Up, 3D Max, Professional Architect License

10-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 27-35 ปี ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 5 ปีขึ้นไป
 • มี กว.ระดับภาคี ปฏิบัติงานไซด์งานต่างจังหวัดได้

09-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied