• โบนัสประจำปีตามผลประกอบการสถิติไม่ต่ำกว่า 5 เดือน
  • สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพ ชีวิต พนักงานและผู้อยู่ในอุปการะ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Senior Consultant, Business Consulting Company
  • Business strategy, Planning, M&A, Investment,funds
  • Master degree, Fluent English, Strong presentation

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied