• ควบคุมเอกสารการจัดซื้อ และเจรจาต่อรองราคา
 • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปูพื้นฐานเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เก่งมากขึ้น
 • ได้รับประสบการณ์การทำงานกับหลายบริษัทประกันชีวิต
 • ได้รับการcoachจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับเฟลโล่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟังพูด อ่านแล
 • ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 • ความสามารถในการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกอง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานบัญชีและผู้ช่วยพนักงาน
 • รายได้เริ่มต้น 16,000 บาท
 • มีค่าความสามารถทางภาษาอังกฤษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์2-5 ปีในธุรกิจแฟรนไชส์/งานขาย/การตลาด
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร/เจรจาต่อรอง
 • บุคลิกภาพดี และมีทักษะทางด้าน Soft Skill

21-Feb-20

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บริหาร จัดการด้านกองทุน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของกองทุน
 • มีใบอนุญาตจัดการลงทุน

21-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Feb-20

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

21-Feb-20

 

Applied
 • E-payment,Ewallets,E-commerces
 • Retail banking
 • Product Manager

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst
 • Process Improvement
 • Project Management

21-Feb-20

 

Applied
 • Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Retail Banking

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
 • สินเชื่อ SME
 • พื้นที่ จ.ภูเก็ต

21-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree – Master’s Degree
 • Minimum 4 years’ experiences
 • TOEIC score = 600

21-Feb-20

 

Applied
 • รับคำสั่งซื้อ ส่งคำสั่งซื้อขายธุรกรรม Block Trade
 • ตอบคำถามและอธิบายข้อสงสัยต่างๆในBlock Trade
 • ทำDaily และ Weekly Report ทางธุรกรรม Block Trade

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)เชิงปริมาณและคุณภาพ
 • สรุปผลนำเสนอ และจัดทำ Presentation แก่ผู้บริหาร
 • ออกแบบและจัดทำแบบสอบถาม

21-Feb-20

 

Applied

Financial System Analysis Assistant Manager

DEESTONE CORPORATION LIMITED

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วางแผน / วิเคราะห์
 • ทำงานหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล ให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฏหมาย
 • จัดทำสารบบ รวบรวมคำสั่ง กฎหมาย ไว้เป็นหมวดหมู่
 • ให้คำปรึกษาข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฏหมาย

21-Feb-20

 

Applied
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • อัตราเงินเดือนตามตกลง
 • สวัสดิการเลือกได้

21-Feb-20

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
 • สินเชื่อ SME
 • พื้นที่ พัทยาใต้

21-Feb-20

 

Applied
 • Corporate Strategy,วางแผนธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจ
 • คิด วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ประสานงาน สื่อสารได้ดี
 • วิเคราะห์กำกับธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การวางแผน

21-Feb-20

 

Applied
 • การบริหารโครงการ หรือพัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย 2 ปี
 • ความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบไอที สารสนเทศ
 • ความรู้ทางการเงิน และ/หรือ ความรู้ทางด้านประกันภัย

21-Feb-20

 

Applied
 • ปิดรับสมัคร วันที่ 14 มีนาคม 2563
 • คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์และมีความรู้ด้านหลักการเงินอิสลาม

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • สินเชื่อ
 • Credit

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสัตวแพทย์
 • มีรถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่่
 • งานขายช่องทางคลีนิกสัตว์เลี้ยง

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานตรวจนับสต็อกสินค้า
 • งานด้านความเสี่ยง

20-Feb-20

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good understanding of Passive fund
 • Excellent financial analytical skills
 • Fund Manager License , Derivatives Fund Manager

20-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ การเงินหรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

20-Feb-20

 

Applied
 • พัฒนาธุรกิจ
 • บริหารธุรกิจ
 • Risk Management

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in HRBP, HRD, HRM
 • Project Management
 • At least 7 years working experience in HR

20-Feb-20

 

Applied
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ทางด้าน E-Commerce
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Logistics

20-Feb-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 • ประสบการณ์ 5-7 ปี

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานวิจัย และที่ปรึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจ
 • ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 • ใช้ STATA EViews หรือ SPSS ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์5 ปี ในงานบริหารผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ FMCG
 • ทักษะการวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ เจรจาต่อรอง

20-Feb-20

 

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

20-Feb-20

 

Applied
 • Operation สำหรับสินเชื­อธุรกิจ SME / sSME
 • ผลิตภัณฑ์สินเช­ือ
 • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษดี

20-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด/เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 -3 ปี
 • สามารถพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

19-Feb-20

 

Applied
 • Relationship Manager, RM, ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 • PFA,งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน,Sale, CSR, SME
 • MRT, Bank

19-Feb-20

 

Applied
 • ป.ตรี - ป.โท สาขา เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงาน ด้านวิจัยตลาด/ธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้ดี

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 • ตรวจสอบ,สอบทานสินเชื่อ,กลั่นกรองคุณภาพสินเชื่อ
 • CPIAT , CIA , CISA ,CISSP

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบทุจริต , การควบคุมภายใน
 • สอบทานสินเชือ, กลั่นกรองคุณภาพสินเชื่อ
 • การอำนวยสินเชื่อ , CPIAT,CIA,CISA ,CISSP

19-Feb-20

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการเงินและติดตามสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์)
 • โบนัสคงที่ และตามผลประกอบการ

19-Feb-20

 

Applied
 • Welcome New Graduted
 • General Account
 • Flexible Time

19-Feb-20

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Economics / Marketing
 • Interested in Data Analysis
 • Good understanding of Social Media

19-Feb-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถด้านการสื่อสารในระดับดีมาก
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ยอดขาย

19-Feb-20

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • CIA

19-Feb-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Financial Planning
 • โท/ตรี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสถิติ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Feb-20

 

Applied
 • ตรวจสอบภายใน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • Internal Audit

19-Feb-20

 

Applied