• ไม่จำกัดอายุ
 • ทำงานคนเดียว
 • ปรับเงินเดือนตามความสามารถ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB5k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Vice President Legal ,กาหนดกลยุทธ์และแนวทาง
 • Corporate Compliance
 • ให้ความเห็นทางกฎหมายธุรกิจ อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จีน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Company Secretary
 • Finanial &Banking
 • Factoring

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Secretary to Executives
 • good English and/or Japanese skill
 • Sales secretary

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree
 • Executive Secretary
 • Personal Assistant

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.บริษัทมหาชน
 • มีความรู้ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • มีความรู้กฎระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กลต.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานเลขานุการ
 • งานประสานงาน
 • เลขานุการ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Interpret Japanese
 • 2- 5 year of experience
 • Can communicate good command of Japanese

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2-3 years work experience as an Executive
 • Good command of both written and spoken Business E
 • Salary : 20,000 – 30000

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Small and young energetic team
 • Startup atmosphere - learning by doing
 • Work in an international environment

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน
 • ฝึกประสบการณ์
 • ฝึกงานเพิ่มความรู้ สร้างประสบการณ์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
 • ด้านเลขานุการ การกลั่นกรองงาน
 • บริหารจัดการระบบ e-learning ของรายวิชาต่างๆ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน ESG, SD, DJSI อย่างน้อย 3 ปี
 • จบปริญญาโทด้านการเงิน, สถิติ, บริหารทรัพยากรบุคคล
 • TOEIC 700 ขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female 24-35 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Excellent command of English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดรับสมัคร วันที่ 14 มีนาคม 2563
 • คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์และมีความรู้ด้านหลักการเงินอิสลาม

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Self-directed and able to work without supervision
 • Strong organizational
 • Detail-focused with accuracy

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for account closing
 • CPA Require
 • Minimum 3 years' experience

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือนต่อรองได้ตามประสบการณ์
 • สวัสดิการเลือกได้
 • หน่วยงานอิสระ จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญกำหนด

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop marketing strategy to increase sales
 • Develop new client by promoting & co-ordinate
 • Planning & develop marketing process

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • preparation of documentation and conduct meeting
 • implementation and submission to the Board
 • Coordinate with outsource legal in preparing Trad

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ใส่ใจงานและทำงานอย่างละเอียด

20-Feb-20

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี/บริหารธุรกิจ

20-Feb-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Japanese Language or related f
 • Age between 25 - 35 year old.
 • Good Command in Japanese LanguageN2-N3 and English

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

20-Feb-20

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี(TOEIC 605 ขึ้นไป)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office คล่อง)
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้ (เสาร์เว้นเสาร์)

20-Feb-20

 

Applied
 • Willing to work as a executive secretary
 • Good command of English
 • Computer literate (Office applications)

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Company Secretary
 • ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
 • เลขานุการบริษัท

20-Feb-20

 

Applied
 • Fluency in English
 • บริษัทมีความมั่นคงทางธุรกิจสูง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงาน
 • ธุรการ
 • แอดมิน Admin

20-Feb-20

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • งานเลขานุการ ผู้ช่วยส่วนตัว
 • Can-do Attitude, มี Sevice mind, มีความรับผิดชอบ
 • ทำงานที่ลาดพร้าว นาคนิวาส 37

20-Feb-20

 

Applied
 • Chinese
 • ภาษาจีน
 • HSK

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Good command of English speaking/writing
 • Positive in attitude, good planning skill.

19-Feb-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Solid Experiences in Compliance Field
 • Good Knowledge of SEC/SET regulations
 • Strong Interest in Real Estate

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านกฎระเบียบของบริษัทจดทะเบียน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะในการติดต่อประสานงาน

19-Feb-20

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27– 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการหรือผู้ช่วยส่วนตัว
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้คล่

19-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor degree in any field;
 • Speaking and writing English fluently;
 • Near BTS Asok / MRT sukhumvit

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit
 • Teamwork - Passion - Professional
 • Work at Chatuchak Area

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • At least 2 year of experience in secretary/admin
 • Good command in Thai, Chinese, English skills

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Secretary/Personal Assistant
 • New graduate are welcomed
 • Salary negotiable

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เลขานุการบริษัท
 • จตุจักร
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To be Japanese and English interpreter.
 • Interpreter, Experience 3 years
 • Excellent communication skill in English, Japanese

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นิติกรรมสัญญา สัญญาสินเชื่อ
 • สัญญาหลักประกัน สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
 • เลขานุการบริษัท

18-Feb-20

 

Applied
 • Planning appointment Schedules
 • Coordinate meetings for executive
 • Managing personal tasks of executives as assigned.

18-Feb-20

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • มี skill การจัดการดีเยี่ยม
 • มีระเบียบวินัยสูง

18-Feb-20

 

Applied
 • ใบอนุญาตทนายความ
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 2 ปี

18-Feb-20

 

Applied