• เภสัชกรขึ้นทะเบียน
 • การยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์
 • เภสัชศาสตรบัณฑิต

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Manager ผู้จัดการบัญชี
 • บัญชี
 • Accounting

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Pharmacy.
 • 3 years experience in sterilization.
 • Experience in managing staff in the production

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good English Speaking
 • Pharmacy degree with valid license
 • New Grad or 1-3 year experience

26-Feb-20

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • คุณสมบัติตามรายละเอียดแต่ละตำแหน่งงาน
 • วางแผนงานการคุมควบคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • วิเคราะห์ พัฒนาสูตรใหม่ๆ และมีทักษะในการแก้ปัญหา

26-Feb-20

 

Applied
 • มีความสามารถเกี่ยวกับงานด้านแพทย์แผนไทยเป็นอย่างดี
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

26-Feb-20

THB25k - 30k /เดือน

Applied

Pharmacist P&F

Smooth E Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มี Incentive รายเดือน

25-Feb-20

 

Applied
 • Marketing Pharmacist
 • Degree in Pharmacy/Pharmaceutical Science
 • 1-2 years working experience in marketing/product

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบทางด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ/เภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์ควบคุมการผลิตยา/อาหาร หรือเครื่องสำอางค์
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไปในระดับหัวหน้างานการผลิต

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-3 years of working experience in pharmaceutical
 • Having knowledge in GMP, HACCP, ISO or SAP
 • Good command of written and spoken English

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • TOEIC > 600 คะแนน

25-Feb-20

 

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.Sc. in Pharmacy
 • Age 22-35 years old
 • 0-2 years experience in Pharmaceutical industry

24-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Pharmacy
 • Good command of spoken and written English
 • Self driven and persisten to get the job done

24-Feb-20

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22 – 30 ปี
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้

24-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี

24-Feb-20

 

Applied
 • Regulatory Affairs
 • RA Pharmacist
 • QC experience required

23-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmaceutical Science
 • 0-2 years’ experience in R&D
 • Have GMP knowledge

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตยา 1-2 ปี
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป

21-Feb-20

 

Applied
 • R&D Researcher
 • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Regulatory Affairs

21-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Web Development 1-2 ปี
 • PHP Programming Web Developer
 • Wordpress Drupal Moodle

21-Feb-20

 

Applied