• ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม
  • มีความมั่นคง
  • มีประสบการณ์ Financial Model จะได้รับการพิจารณา

14-Jan-20

 

Applied