• ปริญญาตรี
  • วางแผนการผลิต
  • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

04-Aug-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ประสบการณ์วางแผนการผลิต อย่างน้อย 1 ปี
  • ทักษะในการคิดคำนวณ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

31-Jul-20

 

Applied