• ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การตลาด,การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายภาคอุสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำแผนการขายและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

21-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทวัสดุก่อสร้าง 3-5 ปี
 • เรียนรู้เร็ว มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • เขียน พูด สื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ประสานงานแผนกขายด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • Sale Coordinator
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกขาย

21-Feb-20

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Export Sales Coordinator
 • Direct experience at least 1 year
 • Knowledge in logistics management

21-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการก่อสร้าง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีทักษะการประสานงาน
 • ความรู้ด้านงานก่อสร้าง หรือควบคุมโครงการอาคารสูง

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ในการประสานงานกับศูนย์การค้า

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in and understand event industry
 • Passionate in having good career in event industry
 • Salary base on experiences and capabilities

20-Feb-20

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales officer
 • Good in English communication
 • Sales

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

20-Feb-20

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า
 • ทำงานจันทร์ถึงศุกร์
 • บริหารสินค้าในคลังสินค้า

20-Feb-20

 

Applied
 • ธุรการสำนักงาน ผู้ช่วยผู้บริหาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย รัฐศาสตร์ บริหาร บัญชี
 • บุคลิกภาพดี ประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sale Coordinator (Cosmetics product)
 • OEM Manufacturing
 • Free lunch, Shuttle Bus, KPI Bonus

19-Feb-20

 

Applied
 • Male/Female, age between 23-25 years old.
 • Can-do attitude, result-oriented
 • Familiar with SAP System

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • ทำงาน5วันต่อสัปดาห์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Project Coordinator
 • Coordinator

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีโอกาสก้าวหน้าสูง
 • มีสวัสดิการที่ดี
 • ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

18-Feb-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 - 5 years working experience
 • Good in English both conversation & writing
 • 15% Provident Fund, Heath Insurance

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years sales, customer service, hospitality or
 • strong communication
 • Team player, highly motivated

18-Feb-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sale admin
 • Sale support
 • administrator

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ด้านงานธุรการขายและประสานงานขาย
 • รู้จักวางแผนในการทำงาน มีความรอบคอบ

18-Feb-20

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Growth and positive mindset person
 • Smart and able to work under pressure
 • Good working conditions and perfect workplace

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinator / English / Chinese
 • Salary increase / Training scheme / Flexible Time
 • 18 Benefit / Bonus / Salary based on experience

17-Feb-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • งานออฟฟิศ ดูแลลูกค้า
 • ใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก
 • มีอุปกรณ์ในการทำงานให้ทั้งหมด

17-Feb-20

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประการณ์งานทางด้านศึกษา
 • มีบุคลิกดี/รักงานบริการ/ขยัน/อดทน/มีความรับผิดชอบ

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Positive and growth mindset person are welcome
 • Smart and able to work under pressure
 • Good working conditions and perfect workplace

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sale marketing
 • Marketing staff
 • Sale

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering Consult, Project Managment
 • Construction Management, Design, Procurement
 • Work at Sathorn, บริหารโครงการคุมงานก่อสร้าง

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hands-on PC operations including MS office.
 • Good command of written and spoken English.
 • Good team player and able to work under pressure.

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attractive salary and perfomance bonus
 • Represent landlord and liaise with tenant
 • Hospitality background is preferrable

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมและการขาย 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality.
 • 0-3 years experiences
 • Good command in English and computer skills.

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in any related fields
 • 2 years work experience would be advantage
 • Good communication skill in Thai and English

12-Feb-20

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age 24 - 30 year-old
 • 1 – 2 years experience in related field
 • Good command in English

12-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Service
 • Call center, Inbound
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุงรถยนต์ ทางโทรศัพท์

10-Feb-20

 

Applied