• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีผลคะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550 คะแนน
 • รักการบริการ มี Service mind และ Customer Centric

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี
 • จบปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • อายุ 20-30 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good communication skills and the ability to work
 • ปิดงบบัญชีได้
 • Well-organized and strategic minded

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 1-2 years experience in the Accounting
 • Ability to complete month-end closing

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female/Male, age 25 - 40
 • At least 3 years’ experience
 • Salary: 30K - 40K

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years in handling multiple sets of accounts
 • Integrity and strength in details
 • Good command in English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • SAP knowledge will be advantage.
 • Positive attitude, good human relationship

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • ประกันกลุ่ม ประกันสังคม กองทุน ค่าคอมมิชชั่น โบนัส
 • จัดทำรายงานภาษี ขายทุกสิ้นเดือน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 0-2 years of experience
 • Familiar with SAP

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AP, AP Payment, ปิดบัญชี
 • จบปริญญาตรี สาขาบ บัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้าน AP หรือ AP Payment

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of Accounting / Account Receivable
 • Good Communication
 • Fair in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AP, AP Payment, ปิดบัญชี
 • จบปริญญาตรี สาขาบ บัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้าน AP หรือ AP Payment

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of Accounting / Account Receivable
 • Good Communication
 • Fair in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of Accounting / Account Receivable
 • Good Communication
 • Fair in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of Accounting / Account Receivable
 • Good Communication
 • Fair in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of Accounting / Account Receivable
 • Good Communication
 • Fair in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of Accounting / Account Receivable
 • Good Communication
 • Fair in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance or Accounting
 • Minimum 2-5 years in Finance & Accounting function
 • Proficient in English language

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • 3-5 years of relevant cost accounting and industry
 • Strong command (theoretical and practical)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Accounting or related field
 • 1-3 years experience in accounting field
 • Knowledge of accounting software

02-Jun-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์

01-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านงานบัญชีในระบบอาคารสำนักงานและคอนโด
 • บัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR), GL และปิดงบบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

01-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถลงบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้

01-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชีและการเงิน
 • วิเคราะห์บัญชี/วิเคราะห์การเงิน
 • งบประมาณ

01-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree(s) majoring in Accounting.
 • Good command of English,
 • Minimum 3 years experience

01-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 10 years of experience as an Accounting
 • Proven knowledge of IFRS accounting standards
 • Excellent computer skills on MS Office

01-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3-6 years experiences in accounting
 • Detail support F/S for monthly and yearly.
 • Good command in English and computer literacy

01-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for monthly and Yearly closing
 • Finance and Accounting operation
 • Good command in English, report foreigner

01-Jun-20

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • AP, AP Payment, ปิดบัญชี
 • จบปริญญาตรี สาขาบ บัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้าน AP หรือ AP Payment

01-Jun-20

 

Applied
 • 3 years of Accounting / Account Receivable
 • Good Communication
 • Fair in English

01-Jun-20

 

Applied
 • AP, AP Payment, ปิดบัญชี
 • จบปริญญาตรี สาขาบ บัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้าน AP หรือ AP Payment

01-Jun-20

 

Applied
 • จัดทำ Invoice , ใบเสร็จรับเงิน
 • จำทำเอกสารใบสำคัญ รับ
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

01-Jun-20

 

Applied
 • Handling Account Payables
 • Data entry in the Express Accounting Software
 • Knowledge of Monthly PND1, 3 , 53

01-Jun-20

 

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล ใบกำกับภาษี
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3, 53
 • ขยัน ซื่อสัตย์ ไม่กลัวงานยาก อยากเติบโต

01-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้อง สาขาบัญชี
 • ปฏิบัติงานการบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ทำงาน ด้านบัญชีหรือการจัดการ 1-2 ปี

01-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวสขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ดูแลบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้

01-Jun-20

 

Applied
 • AP, AR , JV,ปิดงบการเงิน,กระทบยอด ,ภงด. 1 , 3 , 53
 • อสังหาริมทรัพย์ , ธุรกิจพื้นที่เช่า ,ภาษี,Consol
 • รายงานภาษีซื้อ , ภาษีขาย,งบการเงินรายเดือน , รายปี

31-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS degree in Accounting or Finance.
 • At least 2 years experiences working in Accounti
 • Attention to detail and accuracy.

30-May-20

 

Applied
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ประเมินจากความสามารถ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปิดบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม
 • บรรยากาศงานที่เป็นกันเอง Home Office

30-May-20

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied