• บัญชี
  • การเงิน
  • ตรวจสอบภายใน

15-Nov-19

 

Applied
  • Minimum 2 years of experience for internal audit.
  • Determining internal audit scope and developing
  • Good command of English

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Thai nationality
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ ออดิท
  • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied