• เพศชาย / หญิง อายุ 26-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 3-5 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี การเงิน
 • วางบิล รับเช็ค
 • เกรดเฉลี่ย 2.70ขึ้น

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • 1 ปี ในฝ่ายบัญชี การเงิน และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

14-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • บริษัทกำลังขยายงาน
 • ผู้บริหารระดับสูง

13-Aug-20

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Senior Finance Officer/เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance
 • experience in Accounting, Finance, Treasury

12-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance or related fields
 • At least 1-2 year of experience Business analysis
 • Ability to work under pressure, to set priorities

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรักษาเงินสดย่อย การเบิก-เคลียร์เงินสดย่อย
 • การติดต่อประสานงานกับธนาคาร
 • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อนุมัติเงินสดให้กับหน่วยงานที่เบิกจ่าย
 • จัดทำ petty cash
 • ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย

11-Aug-20

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • At least 2 years of working experience
 • Outstanding Career Development Opportunities
 • Excellent Benefit

10-Aug-20

 

Applied
 • Senior Finance and Accounting
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับอาวุโส
 • หัวหน้างาน การเงินและบัญชี

03-Aug-20

 

Applied