• องค์กรเปิดรับความคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์งานได้เต็มที่
 • Office อยู่ใจกลางเมือง เดินทางด้วย BTS ได้สะดวก
 • สวัสดิการ อาหารฟรี 3 มื้อ

33 นาทีที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Good location
 • Flexible working environment
 • Newly opened restaurant

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอาหาร
 • ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา สำหรับธุรกิจใหม่
 • เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี และการเงินในองค์กร Startup

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Part of Developer for 13 Million Active Users App
 • Unlimited Leave and Work from Home Policy
 • Salary 50k - 100k

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Part of Developer for 13 Million Active Users App
 • Unlimited Leave and Work from Home Policy
 • Salary 30k - 60K

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • Software development
 • Search Engine Optimization
 • Web applications

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ในธุรกิจแปรรูปกระดาษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต ในสายโรงงาน
 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
 • สามารถเดินทางไปประจำที่สาขากัมพูชา ปอยเปตได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • รู้จักเส้นทางในพื้นที่กทม./ปริมณฑลเป็นอย่างดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ทักษะการสื่อสาร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • R&D ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษยส์ัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็น Team Work

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • R&D ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 7 ปี
 • ถ้าผ่านการอบรมด้าน Thermal Process จะพิจารณา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age not over 35 years old
 • Bachelor’s degree in any field
 • Identifying great restaurants, bars etc

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strategy & Business Development Retail Managemen
 • Marketing and Branding,
 • Consultant, Business Intelligence,

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strategy & Business Development Retail Management
 • Marketing and Branding, Consultant,
 • Business Intelligence, Data Analytics,

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Retail Management , Business Intelligenc
 • Marketing and Branding
 • Customer Experience Management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have a good in Presentation skill and good command
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • At least 3 years in Banking ,finance analysis

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Retail bussiness , Investment banking
 • Business consulting , Property development
 • usiness development , Process Improvement

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control market claim investigation with supplier
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience in 7-10 years in design circuit

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Development opportunities
 • Minimum 3 years experience in HR role
 • HRD

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อด้านอาหาร วัตถุดิบ 4 ปี+
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อสื่อสารประสานงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร วัตถุดิบ และเครื่องดื่ม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality assurance experience in supervisor level
 • Graduated in Food science or related filed
 • Good command in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตำแหน่งบริหารระดับสูง
 • รายงานตรง CEO
 • สามารถแสดงความสามารถในการพัฒนา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจนับสินค้าคงคลังและกระทบยอด
 • บันทึกบัญชีต้นทุน
 • จัดทำรายงานบัญชีต้นทุน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years in sales in relevant industry
 • Good knowledge in Food Science
 • Represent our company’s products and services

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with HORECA business
 • Good Sales Skill
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • ปลภาษาไทย-จีน จีน-ไทย
 • เบี้ยขยัน 1000 บาท

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายขั้นต่ำ2ปี
 • ไม่จำกัดเพศเเละอายุ
 • รายได้ 20K-50K+ Commission

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอัญมณี และเครื่องประดับ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Food and beverage industry/ Trading
 • Japanese Company
 • Honest, punctual, positive working attitude

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านธุรกิจอาหาร
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

E-Commerce Manager

Kiss of Beauty Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Over 2 years in E-Commerce field
 • Strong background in FMCG/ Consumer
 • Very good communication skills

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Modern Trade
 • มีประสบการณ์ดูแลห้างที่จะต้องรับผิดชอบ
 • ประสานงานTOPS ,The Mall, Food land,Family Mart

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • เคยผ่านการทำงานโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,ISO 9001,BRC

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Branding
 • Digital Communication
 • Marketting

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Support

Digio (Thailand) Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • รับแจ้งปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง/เคมี
 • มีความชำนาญในการนำเสนอขายสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master degree in AC, FN or BA would be advantage
 • Experience in managerial level at least 3 years
 • Experience in Big 4 audit firm would be advantage

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ Building / Office / Space management
 • Real estate and property management
 • Building & Office Space Planning & Service Manage

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
 • ประกันภัยกลุ่ม

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ที่ทำงานอยู่ในตัวเมือง เดินทางสะดวก
 • งานเริ่ม 9.00 มีบริการอาหาร 3 มื้อ ฟรี
 • รายได้และสวัสดิการเติบโตพร้อมกับองค์กรทุกปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Operation
 • Business Analysis
 • 5 Working days

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Marketing
 • 5 years of Experience in Digital Marketing
 • Proficient in Web-Based Analytical Tools

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สอนและจัดอบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้า
 • ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

18-Nov-19

 

Applied

Factory Manager

Thai Hachiban Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

18-Nov-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • มีใบอนุญาติขับรถยนต์ และมีประวัติการขับขี่ที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำ Work permit and Visa

18-Nov-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Basic English speaking and writing
 • Experienced in computerized accounting system

18-Nov-19

 

Applied
 • Above the line and below the line
 • Exciting career with growth opportunity
 • วิเคราห์ข้อมูลเชิง Quantitative และ Qualitative

18-Nov-19

 

Applied