• กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
  • วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
  • การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า

05-Aug-20

THB45k - 90k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
  • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 30 ขึ้นไป
  • ป.ตรี วิทย์ Food Science หรือสาขาอื่นด้านอาหาร
  • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

03-Aug-20

 

Applied
  • Degree - Master's Degree Unlimited branch
  • Sale Manager
  • Area Sale manager

03-Aug-20

 

Applied