• ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานในระดับ หัวหน้างาน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสโตร์ 3 ปีด้านentertain

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในงานหรือตำแหน่งอย่างน้อย 7 ปี
 • บริหารจัดการและวางแผนพัสดุในสโตร์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Working flexible time
 • Sport business management
 • Flat organization

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Purchasing Manager
 • Ganaral Administration Manager
 • Ganaral Administration and Purchasing Manager

17-Jan-20

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลสโตร์สินค้า การเบิกจ่ายสินค้า ภายในสำนักงาน
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน (จันทร์-ศุกร์)
 • มีค่าล่วงเวลา/เบี้ยเลี้ยงนอกเวลากรณีงานพิเศษ

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลสโตร์สินค้า การเบิกจ่ายสินค้า ภายในสำนักงาน
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน (จันทร์-ศุกร์)
 • มีค่าล่วงเวลา/เบี้ยเลี้ยงนอกเวลากรณีงานพิเศษ

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี (บัญชี , warehouse , logistics)
 • ทำเรื่องการขนส่ง (Logistics)
 • ทำด้านการจัดการสต๊อก

16-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย
 • มีความรู้และความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์(word+excel)
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี

16-Jan-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
 • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก

16-Jan-20

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Supply chain 1.5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกลางได้
 • มีประสบการณ์สโตร์ในธุรกิจ E-commerce

15-Jan-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ช่างยนต์
 • ปรับเงินเดือนทุกปี
 • บริษัท ฝรั่งเศส

15-Jan-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์งานด้านHDD อย่างน้อย 1-2 ปี
 • หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี

15-Jan-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
 • จัดทำ PO เพื่อนำเสนออนุมัติ

14-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานในระดับ หัวหน้างาน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสโตร์ 3 ปีด้านentertain

14-Jan-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/โยธา
 • ประสบการณ์0-2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

09-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working flexible time
 • Sport business management
 • Flat organization

09-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ ระบบ HACCP / KORE / GMP / ISO
 • สื่สารภาษาอังกฤษได้
 • มีประการณ์ด้านการบริหาร การจัดการ

04-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied