• ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโททางด้านบัญชี
 • ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่ใช้รับรองทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือสอบบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Admin & Coordinate
 • Contract 6 months - 1 year
 • Fresh Graduated are Welcome

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AP, Accountant, Accounting, ACCPAC, Oracle
 • Finance, Good English, Excel
 • TAX, VAT, Invoice, contract

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Legal, Corporate Legal
 • Draft and review document
 • Provide legal advise

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานตกแต่งภายนอกภายในอาคาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความคุ้นเคย เกี่ยวกับ Youtube
 • สามารถทำงานไม่เป็นเวลาได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • JAVA, J2EE, Spring, Strust, Hibernate, Angular
 • C#.NET, MVC, VB.NET, MS SQL Server, Oracle, DB2
 • WebSphere, JBOSS, Tomcat, Eclipse, NetBeans

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 30-40 ปี
 • มีปสก.ด้านงานคดี ,ว่าความและมีตั๋วทนาย
 • ใช้ภาษาอังกฤษในด้านกฏหมายได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sale
 • มีประสบการณ์ทางการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว/สามารถขับรถได้ (มีใบขับขี่รถยนต์)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • sale
 • payroll
 • relationship

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานกับร้านค้าและผู้ถือบัตรที่มีปัญหา
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ด้าน HR Recruitment 3-5 ปี
 • มี Service Mind

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Compliance.
 • Anti-Corruption Program.
 • Consulting about business law.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • DCS Engineer
 • DCS Supervisor
 • Instrumentation

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความสนใจ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT
 • สามารถสร้างสรรค์ Solution ให้ตรงกับความต้องการของล

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 3-5 ปี
 • รักในงานบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา ทรัพยากรมนุษย์,บริหารจัดการ ฯลฯ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาบุคลากรอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • JavaEE
 • ออกแบบพัฒนา REST API , Micro Services
 • Spring Framework

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • iOS
 • Objective-C
 • Swift

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์บัญชี, การเงิน (Treasury Functions) 7-10
 • สัญชาติไทย, เพศหญิง, อายุ 30 - 40 ปี
 • Work Location: BTS Asoke or MRT Sukhumvit

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Presentation & Negotiation Skills
 • Project Sales in Telecommunication Network Service
 • Attractive Salary with High Commission

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ประจำออฟฟิศสีลม
 • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • งานมั่นคง สวัสดิการดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานบริหารจัดการด้านลูกค้า สัญญา กายภาพ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีภาวะผู้นำ
 • มีความรู้ทางธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ชอบการพัฒนาความสามารถตนเองและบุคคลอื่นตลอดเวลา
 • ชอบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเน้นผลสำเร็จของงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ASP Account Manager

VSERVEPLUS CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 3 years in Experience
 • Maintaining the customer relationship after sales
 • 5 Day working , High Salary , Incentive

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Manager

VSERVEPLUS CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • sales manager
 • sales
 • Service sales

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
 • ตรวจนับสินทรัพย์และติดรายการสินทรัพย์
 • ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกรายการปรับปรุงทรัพย์สิน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานประมาณราคา
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล การจัดการ บริหารทั่วไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถประสานงานได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญกฎหมายสิ่งแวดล้อมและอาคารสูง
 • ประสบการณ์ 2-3ปี ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน
 • ดำเนินการคำสั่งซื้อ - ขาย ตราสารอนุพันธ์
 • มีประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์หรือด้านสัญญาซื้อขาย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, นายหน้า
 • Real Estate
 • นายหน้า ฝ่ายขาย

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เป็นผู้ที่มีความรู้และพัฒนาระบบ Microsoft AX
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • Microsoft Dynamic AX

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QC, quality inspection, IT, computer
 • mandarin language, english language, electronic
 • contract

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Sales Management
 • Sales Skill
 • Management Skill

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Building Manager - Phuket
 • Management Property
 • good communication skill

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp in Related Business 1-2 Year (Advantage)
 • Advanced Excel / Bachelor's Degree
 • Excellent Communication / English Skills: Fair

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำฝ่ายจัดซื้อ
 • มีความมั่นใจ กล้าต่อรอง
 • พูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • IT Programmer【work in JAPAN】
 • 63,500 THB ขึ้นไป
 • ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น

20-Nov-19

 

Applied
 • งานด้านการขายโฆษณาจากช่องทีวี
 • Media Agency
 • TV Advertisement Sales

20-Nov-19

 

Applied
 • รับคำสั่งซื้อ ส่งคำสั่งซื้อขายธุรกรรม Block Trade
 • ตอบคำถามและอธิบายข้อสงสัยต่างๆในBlock Trade
 • ทำDaily และ Weekly Report ทางธุรกรรม Block Trade

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับสมัครด่วน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครพร้อม ผลงานที่เคยทำมา

20-Nov-19

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับสมัครด่วน
 • วันหยุด เสาร์ อาทิตย์
 • ที่ทำงานใกล้ BTS ช่องนนทรี

20-Nov-19

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree degree in Engineering
 • 10+ Years' experience in Procurement
 • Experienced with ISO document system

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied