• ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานด้านกองทุนรวม หรือด้านการลงทุน
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การลงทุน

19-Nov-19

 

Applied
 • Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Retail Banking

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน B2B อย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี Incentive และ Commission

16-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มี Commission
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

16-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied