• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความสามารถในการวางแผน ติดตามงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier/ผู้รับเหมางานก่อสร้าง
 • ออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิกหรือออกแบบภายใน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
 • เวลาปฎิบัติงาน: 09.00-18.00 น.
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
 • เวลาปฏิบัติงาน : 09.00 -18.00 น.
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบพูดคุยกับผู้คน สร้างบรรยากาศที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นระบบ
 • มีความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิต

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
 • วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร
 • การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

12-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านมัณทนศิลป์/สถาปัตยกรรม
 • เขียนแบบ ออกแบบ ตรวจแบบ
 • INTERIOR DESIGNER

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ หรือเขียนแบบได้
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

11-Aug-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก
 • Design

11-Aug-20

 

Applied
 • บริการด้าน การออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • เขียนแบบโครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 • งานอนุรักษ์อาคารโบราณสถานและสถาปัตยกรรมไทย

10-Aug-20

 

Applied
 • บริการด้าน การออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • สถานที่ทำงานติดMRT รัชดาภิเษก เพียง 200 เมตร
 • งานอนุรักษ์อาคารโบราณสถานและสถาปัตยกรรมไทย

10-Aug-20

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • โอกาสความก้าวหน้า
 • เพิ่มประสบการณ์การทำงานตามกระบวนการได้มากขึ้น

07-Aug-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Electrical engineering. (Power)
 • 0-3 years working experience in related field
 • positive attitude and continuous improvement

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's/Master's degree in Mechanical Engineer
 • Have a Associate Engineer License
 • Minimum 3 - 7 years experience

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied