• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ออกแบบรายละเอียดสวนประกอบต่าง ๆ ในเชิง Engineering
 • มีความรู้พื้นฐานด้านขบวนการผลิต ชิ้นส่วน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning Engineer
 • Truck / Bus / Car / Automotive
 • ผลิตและประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มาตรฐานวิศวกรรม Mechanical Engineering
 • Professional Maintenance Equipment Reliability
 • Preventive Maintenance Process Utility

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม
 • วางแผนและจัดทำมาตรฐานในด้านวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sourcing Machinery & Parts
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านผลิต/ซ่อม อย่างน้อย 1 ปี

03-Aug-20

 

Applied
 • ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ดัดแปลงเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิต
 • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกำลังการผลิต

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การด้านบริหารการผลิต
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน ต่อสภาวะกดดันได้ดี

02-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์สายงานวิศวกรซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารคนหรือหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปกรณ์ลม นิวเมติกส์
 • เสนอราคาเจรจาต่อรอง และ ปิดการขาย

31-Jul-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
 • มีประสบการณ์ด้านการบิน

31-Jul-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านเฮลิคอปเตอร์

31-Jul-20

 

Applied
 • งานบริการหลังการขาย
 • งานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม
 • เครื่องทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม

31-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือไฟ้า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • ประสบการณ์ในงานบริหารอาคารและวิศวกรรม 3 ปี

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

30-Jul-20

 

Applied
 • รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต
 • กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ของกระบวนการการผลิต
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ การตัดสินใจและการบริหารทีมงาน

30-Jul-20

 

Applied
 • CAD/CAM Software
 • UG, NX
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารโรงไฟฟ้า, บริหารจัดการเชื้อเพลิง
 • บริหารการเดินเครื่อง, บริหารต้นทุนโรงไฟฟ้า
 • วางแผนและดูแลกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

28-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรเครื่องกลพลังงาน
 • วิศวกรพลังงาน
 • วิศวกรเครื่องกล

27-Jul-20

 

Applied