• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านวิจัยการตลาด
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงสถิติ
  • มีความสนใจใน Data Analytic และ Big Data

13-Feb-20

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
  • ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

03-Feb-20

 

Applied