• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Manager
 • Manager
 • Hospital

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีหรือการเงิน 2-3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้ระบบ SAPB1
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, Tax, Budgeting Management
 • Strategic Accounting Management
 • MIS

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้และมีภาวะผู้นำ
 • เคยมีลูกน้องมาก่อน และเคยมีประสบการณ์การสอนงาน
 • มีความรู้ด้านภาษี และเคยทำReport ภาษี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีและโท สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานจดทะเบียนบริษัท
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท นิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย)
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษี และ ลิขสิทธิ์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาบัญชี
 • รับนศ.จบใหม่
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และปิดงบบริษัท
 • ใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point และ Mac5 ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรพสามิต
 • ภาษีสุรา
 • เอกสาร ราชการ อนุญาต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์บัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และพร้อมจะเรียนรู้
 • มีสมาร์ทโฟน ใช้งาน line, ig, facebook ได้ดีเยี่ยม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • -
 • -
 • -

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • บัญชี Account
 • ภาษี
 • ภงด

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การเงิน
 • ที่ปรึกษาการเงิน
 • สินเชื่อ , ภาษี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการทั่วไป
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงินอย่างน้อย3ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือ โท สาขาการบัญชี หรือ การเงิน
 • ประสบการณ์ 7- 10 ปี ด้านบัญชี, การเงิน (Finance)
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Reconciliation, Process Improvement,
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารทางบัญชีรับจ่าย ใบเเจ้งหนี้
 • ติดตามยอดค้างชำระของลูกหนี้คงค้าง
 • สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานย่านบางนา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะการใช้มาตรฐานการบัญชีและภาษี
 • มีประสบการณ์ด้าน SAP

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้
 • มีประสบการณ์ เกี่ยวกับระบบ SAP
 • สามารถตรวจสอบยอดค้างชำระและเคยจัดทำรายงานภาษีขาย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบลายเสื้อเชิ้ต
 • สามารถใช้โปรแกรม Ilustrator, Photoshop

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำบัญชีด้านรับหรือลูกหนี้ ออกอินวอยซ์ ใบกำกับภาษี
 • จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไป จัดทำ reconcile
 • บันทึกบัญชีด้านภาษี บันทึกค่าใช้จ่าย เข้าระบบ SAP

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 1-3 Years experience in Accounting
 • Strong customer service and problem solving skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างาน อย่างน้อย 3 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาการบัญชี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบัญชีในกทม.
 • ทำงาน 5 วัน
 • เงินโบนัสประจำปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านจ่ายทั้งหมด
 • บันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้
 • งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting
 • Computing taxes and prepare tax returns
 • Thorough knowledge of basic accounting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Years of experience required
 • good attitude and personality
 • ทำเอกสารครบถ้วน ละเอียด เป็นระเบียบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บัญชี หรือ Auditor อย่างน้อย 10 ปี ธุรกิจ Leasing
 • ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน
 • จัดทำรายงายทางบัญชี ผลประกอบการ รายงานอื่นๆ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • หมั่นศึกษาความรู้ใหม่ๆ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ทำงานตามเวลาที่กำหนด
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้รอบตัว
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมกราฟิค
 • มีความสามารถในการสื่อสาร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
 • สามารถพูดและเขียน ภาษาอังกฤษ หรือ จีน
 • สะดวกทำงานที่ชลบุรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถพูดและเขียน ภาษาอังกฤษ หรือ จีน
 • มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
 • สามารถทำงานที่ชลบุรีได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำงบประมาณ บันทึกรายรับ รายจ่าย
 • ทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 – 3 ปี
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฎหมายภาษีอากร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-32 ปี ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์สอบบัญชี/รายงานเชิงบัญชีบริหาร 5 ปีขึ้น
 • มีความรู้เรื่องบัญชี ภาษี ใช้ SAP ได้ ทัศนคติดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เวลาทำงานยืดหยุ่นได้ โบนัสตามผลประกอบการ
 • มีประกันกลุ่มนอกเหนือจากประกันสังคม
 • ทริป outing ต่างประเทศทุกปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาทางด้านบัญชี ปวช.หรือ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1-2ปี
 • ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เงินเดือน 35,000-50,000 บาท
 • ทำงาน 5วัน/สัปดาห์

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • สวัสดิการอื่นๆ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.,ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ทำเอกสารรายรับ-รายจ่าย
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชี ระบบบัญชี MIS
 • ภาษี
 • รายงานประกอบการปิดบัญชี

22-Jan-20

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 8 ปีขึ้้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Audit

22-Jan-20

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี

22-Jan-20

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied