• มีประสบการณ์ด้านกฎระเบียบของบริษัทจดทะเบียน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะในการติดต่อประสานงาน

55 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงาน
 • โครงการ
 • ชุมชน

24-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ 5 ปีขึ้นไป
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานดี

24-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การบริหารงานโครงการ
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Jan-20

 

Applied

International Sale

HOF AUTOMOTIVE CO., LTD.

จังหวัดอื่นๆ

 • จบการศึกษาระกับปริญญาตรี -โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดขอบงานขาย และการบริการลูกค้า
 • รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมาย

24-Jan-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • No experiene required
 • Development opportunities
 • Job in international workplace

24-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • จัดการงานเอกสารและทะเบียนต่างๆ
 • ดำเนินการหน้าที่การบริหารที่จำเป็น

23-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเลขานุการอย่างน้อย 2-3ปี
 • จัดทำรายงานการประชุม และจัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ

23-Jan-20

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • วิเคราะห์งบการเงิน
 • ตรวจสอบงบประมาณ

23-Jan-20

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Business Analyst
 • Branch Process Improvement
 • Customer Experience

23-Jan-20

 

Applied
 • Company Secretary
 • จัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
 • มีความรู้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกลต.

23-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายอสังหาริมทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • คอมมิชชั่น

23-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • มีความกระตือรือร้น

22-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ MS Office (Word, Excel, Power Point) ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

22-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ AutoCad ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ AutoCad ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Coordinator Engineer

Hign En Standard Company Limited

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ใช้ MS Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย
 • สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

22-Jan-20

 

Applied
 • สามารถใช้ AutoCad ได้ดี
 • สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jan-20

 

Applied
 • สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jan-20

 

Applied
 • เงินเดือน 25,000++
 • หยุดเสาร์อาทิตย์
 • ผู้ช่วยคลังสินค้า

22-Jan-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft officeได้

22-Jan-20

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์สโตร์ในธุรกิจ E-commerce
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกลางได้
 • มีประสบการณ์เจ้าหน้าที่ E-commerce

22-Jan-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • เคยผ่านงานในบริษัทประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถเกี่ยวกับงานด้านแพทย์แผนไทยเป็นอย่างดี
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

22-Jan-20

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • สถานที่ปฎิบัติงาน ทอสกานาวัลเล่ เขาใหญ่ นครราชสีมา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานห้องอาหารไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Jan-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ระดับบริหารงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถวางแผนงานบัญชี ภาษีอากรได้

22-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Marketing for Import Coffee & Tea Company
 • 3 Years Experience in Social Media Marketing
 • Good Team Player

21-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Customer Service Manager
 • อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร,การโรงแรม

21-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Marketing
 • Key account
 • Digital Marketing

21-Jan-20

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Revenue อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Jan-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อยน 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Jan-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีบุคคลิกภาพความเป็นผู้นำ
 • พิจารณาเงินเดือนจากประสบการณ์ และ ความสามารถ

21-Jan-20

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Start 15,000 Baht
 • According to the company condition of payment
 • Working on Monday - Friday 08.30-17.30

21-Jan-20

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ทำงานในระดับ หัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • Social Network ต่างๆ ทั้ง Website FB IG
 • ทำงานด้านการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ 5 ปีขึ้นไป

20-Jan-20

 

Applied
 • Safety Sup
 • Safety Supervisor
 • Safety

20-Jan-20

 

Applied
 • ช่วยสนับสนุนงานขาย
 • ประสานงานด้านพัฒนาธุรกิจ/ขาย/การตลาด
 • งานสนับสนุนด้านปฏิบัติการ

20-Jan-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิต

20-Jan-20

 

Applied
 • สนใจงานประเมินค่าสินไหมความรับผิดทางกฎหมาย
 • จบนิติศาสตร์ - ยินดีพิจารณาผู้เพิ่งจบการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
 • นักศึกษาจบใหม่
 • วิศวกรกระบวนการ

20-Jan-20

 

Applied
 • การตลาด การตลาดดิจิทัล
 • offline-online marketing
 • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

20-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
 • TOEIC ≥ 670 คะแนน, IELTS ≥ 5.5

20-Jan-20

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
 • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

20-Jan-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jan-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Well Understand about raw material of Ceramic
 • Good negotiation and communication skill
 • Company car, commission & incentive are provided

20-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Event
 • Master/ Bachelor’s degree in Major Advertising
 • (TOEIC scores > 500)

17-Jan-20

 

Applied
 • ผู้จัดการโรงแรม
 • งานโรงแรม
 • งานโรงแรมที่ภูเก็ต

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Service
 • Engineer
 • Customer Service Engineer

17-Jan-20

 

Applied