• ปริญญาตรีการบริหารการจัดการ/สารสนเทศ
  • ประสบการณ์ในงานในสายงาน 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied