• ขั้นต่ำปริญญาตรี เอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ทำงาน social media และ e-commerce
  • รักโลกออนไลน์ ชื่นชอบการใช้สื่อออนไลน์

21-Nov-19

 

Applied