• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือไฟ้า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • ประสบการณ์ในงานบริหารอาคารและวิศวกรรม 3 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 8 ปีขึ้นไปในสายงานการบริหารศูนย์การค้า / อาคาร
 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดี

10-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High sense of ownership
 • Ability to cope with pressure and tight dead lines
 • Fast-moving and service-minded

10-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have an experience in Managerial of Community
 • Fluently in English
 • Solve immediate problems

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารอาคาร
 • การเงินบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

05-Aug-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • age over 28 years
 • Good command of English
 • More than 3 years experience in building

04-Aug-20

 

Applied