• การศึกษา ปวส. สาขาเคมีปฎิบัติการ, เคมีอุตสาหกรรม
 • มีทักษะด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 0 - 3 ปี

18 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม การจัดการ
 • มีประสบการณ์บริหารงานขาย 10 ปี
 • การขายให้กับองค์กรภาคธุรกิจ Business-to-Business

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • workday
 • payroll
 • payoll international

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-45 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านผลิต 17 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Certified Project Management
 • Project management, banking, Project Manager
 • Digital transformation, Business Project Manager

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • React Developer, React.js, isomorphic React
 • JavaScript, JavaScript object model
 • isomorphic React is a plus, GIT

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • JAVA, Programmer, Full stack JAVA
 • MVC, JDBC, and RESTful
 • focused on Node.js, Mobile Application Developer

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส-ปริญญาตรีสาขาไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์2 ปีขึ้นไปด้ํานคลังสินค้า
 • ทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรักษาเงินสดย่อย การเบิก-เคลียร์เงินสดย่อย
 • การติดต่อประสานงานกับธนาคาร
 • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Management
 • Actual
 • Actuary

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ คิดวิเคราะห์เชิงระบบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบโดยตรง 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • สนับสนุนเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Life & Heath, Non-life insurance
 • Experience in group business underwriting,pricing
 • Analysis skill, strong communication skill

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • JAVA, Programmer, Full stack JAVA
 • JAVA Developer, Backend Developer
 • Node.JS, Sprint Boot, React.JS

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด
 • มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขายสินค้ากลุ่ม Horeca
 • Consumer product ,FMCG or Food Industry.
 • Able to travel & own car

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Advisory
 • People Advisor
 • HR Operation

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
 • การตลาด โลจิสติกส์ ขนส่งสินค้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

03-Aug-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

03-Aug-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-40 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน order processing
 • มีประสบการณ์ทำ Sales Report

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 • ประกันชีวิต ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เงินโบนัสตามผลงาน ค่ายานพาหนะ

03-Aug-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Webmaster

Optiwise

สาทร

 • Salary 15K and above, 5 days working
 • Friendly Working Environment
 • Office at Sathon, near BTS and MRT

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เข้าอบรมฟรีหลักสูตรที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน
 • อบรมผ่านระบบ Online
 • เปิดโอกาสเปลี่ยนตัวเองเข้าโครงการ FA Prime AIA

03-Aug-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี การบัญชีต้นทุน
 • Cost Accounting บัญชีการเงิน ต้นทุน
 • มีความสามารถทำงบประมาณได้

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ด้านการพัฒนาเว็บไซต์
 • พัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจจริง
 • ได้รู้เรื่องการตลาด ดีไซน์ ควบคู่ไปด้วย

03-Aug-20

 

Applied
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
 • Internal Auditor manager
 • ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ตรวจสอบภายใน

03-Aug-20

 

Applied
 • ดูแลพื้นที่การขาย / ออกพบลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • ค่าคอมมิชชั่น ตามยอดขาย

03-Aug-20

 

Applied
 • ความรู้เรื่องการลงทุน สนใจติดตามข่าวสารด้านการเงิน
 • แนะนำผู้ที่สนใจให้รู้จักบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 • แนะนำลูกค้าให้มาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Internal Audit ในธุรกิจประกัน
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านตรวจสอบภายใน
 • การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

03-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Food Science
 • Min. 5 years' experience in production management
 • Fluent in both Thai & English in speaking

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีแผนรับรองเงินเดือน
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

03-Aug-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • พนักงานประจำ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ละเอียดรอบคอบ
 • ทัศนคติดี และ คิดบวก
 • ชอบงานท้าทาย

03-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

03-Aug-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

03-Aug-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (เสาร์-อาทิตย์ O.T.)
 • เงินเดือนประจำ ค่าทำงานล่วงเวลา พร้อมทั้งสวัสดิการ
 • ถนนรัชดา แยกศูนย์วัฒนธรรม

03-Aug-20

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์
 • ดําเนินการตรวจสอบสินค้าและบันทึกผล
 • ดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

03-Aug-20

 

Applied