• รายได้มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานและการบริการ
 • มีMotivationสูง ต้องการความก้าวหน้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานติดต่อประสานงานกับ Influencer
 • มีใจรักงานตลาดดิจิตอล
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • - รักในสายงานตลาดออนไลน์
 • - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • - อายุ 28 – 38 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการทำ Pivot เพื่อวิเคราะห์การขาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 10 – 15 ปี ขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะพัฒนาตนเอง
 • Excellent in all adobe programs
 • Salary 30-35K

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการทำ Pivot เพื่อวิเคราะห์การขาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ และรายงาน
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับออกแบบกราฟิก
 • ประสบการณ์ทางด้าน Graphic Design อย่างน้อย 2 ปี
 • เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • โบนัสประจำปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY
 • THIS POSITION IS FOR FEMALES ONLY
 • AGE PREFERRED: FROM 21 TO 35

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไปสาขา food science หรือเกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานคุณภาพในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 5 ปี
 • ทำงานที่โรงงาน จ.ปราจีนบุรี (ติดมีนบุรี) มีบ้านพัก

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา IE ,Logistics หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป,ใช้งาน SAP และ WMS ได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ,ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการด้าน การออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • เขียนแบบโครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 • งานอนุรักษ์อาคารโบราณสถานและสถาปัตยกรรมไทย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนและกำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท
 • ประสบการณ์งานด้านบุคคล 5 ปี และทางการบริหาร 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำ KPI และการบริหารความเสี่ยง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and control structure work in construction
 • Monitor project progress structure engineering
 • Make work schedule and control the use of material

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • มีทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป (สามารถต่อรองได้)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจเคมีเกษตร
 • จัดทำแผนการตลาด กำหนดแนวทางการขาย
 • วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และออกสื่อ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีรวดเร็วตรงประเด็นชัดเจน
 • วิเคราะห์แก้ไขปัญหาติดตามงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว
 • บริหารทีมงานและผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้สื่อ social media
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • รักความก้าวหน้า พร้อมที่จะเติบโตในอาชีพการงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Logistics
 • 3 years experience in similar capacity
 • Conversant in English, Mandarin (is advantage)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Market leaders in steel products
 • Competitive Salary
 • Great working environment

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with Machine maintenance & Automation
 • Drive team with TPM concept and Automation system
 • Reduce breakdown & contribute production capacity

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • แก้ไขปัญหาหน้างานเก่ง มีความคล่องตัวสูง ปรับตัวได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • ปูพื้นฐานเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เก่งมากขึ้น
 • ได้รับประสบการณ์การทำงานกับหลายบริษัทประกันชีวิต
 • ได้รับการcoachจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับเฟลโล่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ
 • สวัสดิการดี
 • บริษัท อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผจก.บัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • ร่วมงานกับทีมงานศักยภาพสูง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่
 • วางระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐาน
 • บริหารจัดการความสัมพันธ์กับ supplier

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Age between 22-35 Years Old
 • HRD, OD, Training
 • Good Command of English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ วิศวกรรมโยธา,สถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง5-10ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management
 • บริหาร
 • จัดการ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักการขายและการตลาด ชอบพูดคุย เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
 • ชอบทำงานนอกสถานที่ รักความท้าทายและสนุกกับการทำงาน
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade
 • ประสบการณ์1-2ปีขึ้นไป เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดสรรและบริหารงบในการใช้สื่อออนไลน์
 • ซื้อสื่อและจัดทำโฆษณาทางออนไลน์
 • วางแผนและสร้างสรรค์ content ที่น่าสนใจ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Partnership Marketing
 • Promotion
 • Merchandise

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Vice President Legal ,กาหนดกลยุทธ์และแนวทาง
 • Corporate Compliance
 • ให้ความเห็นทางกฎหมายธุรกิจ อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จีน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟังพูด อ่านแล
 • ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 • ความสามารถในการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกอง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายของกิ๊ฟช๊อป
 • มีประสบการณ์ Merchandiser รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • -

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales/ Real Estate/ Condominium/ Sales Agent
 • Good Personality/ Can work 6 days per week
 • Good English Skill/ Good Commission

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales channel development of security software
 • Knowledge of IT market and English communication
 • We offer attractive, motivational benefit package

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.บริษัทมหาชน
 • มีความรู้ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • มีความรู้กฎระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กลต.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Account Manager
 • Key Account
 • Sale

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied