• มี Career path ชัดเจนในตำแหน่งงานก้าวสู่ผู้บริหาร
 • พัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นมีแผนการอบรมจากสถาบันชั้นนำ
 • สวัสดิการรักษาพยาบาลในอนาคต

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree, preferable from faculty
 • Experience of working in production house
 • Background in insurance or financial business

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in English language
 • Working experience at least 10 years and knowledge
 • Age 40 – 45 years old

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานสูง
 • ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • ค่าตอบแทนสูง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • เป็นองค์กรที่มีการเติบโตเร็ว
 • เป็นงานที่ท้าทายความสามารถและมีโอกาสเติบโตในสายงาน
 • มีผลตอบแทนที่ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นองค์การที่มีการเติบโตเร็ว
 • มีโอกาสเติบโตในสายงานสูง
 • มีผลตอบแทนที่ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทุกเเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขายต่างประเทศ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A minimum of 5 years experience
 • Knowledge based on online and Social Media
 • Responsibilities on job

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี TOEIC 7
 • มีความรู้ด้านภาษาจีน พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี HSK

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรีในทุกสาขา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะและวันเสาร์-อาทิตย์ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CSV/CSA/CSR
 • Corporate Social Responsibility
 • PR agency /Event/Marketing/Creating Shared Value

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านวิชาการของโรงเรียน
 • พัฒนาหลักสูตรการสอนร่วมกับอาจารย์และผู้บริหาร
 • รักในงานบริการและมีบุคลิกภาพที่ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบงานประสานงาน
 • ใช้ Microsoft Office คล่อง
 • ขยัน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีหัวด้าน Creative
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • เขียน content ได้สุดปัง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นผู้บริหาร 5 ปี
 • มีความสามารถในการเรียนรู้งานได้เร็ว

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประนอมหนี้, กฏหมาย, บังคับคดี
 • ล้มละลาย, สืบทรัพย์สิน, ขายทอดตลาดทรัพย์
 • ดำเนินคดี, บังคับหนี้, ติดตามหนี้สูญ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Logistic Management
 • Carier Management
 • Process Development

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4 - 6 years experience in Relationship Management
 • Contribute on business planning / business
 • Collect and perform analysis on the information

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance or Economics
 • 0 - 3years of relevant experiences in Finance
 • Good practice in MS offices

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ฺีBusiness Analyst นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
 • เขียน flow, ออกแบบ mockup software
 • พูดคุยกับลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการและทำความเข้าใจ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์หรือสาขาอื่นๆ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในงานด้าน HRD
 • มีทักษะในการสื่อสาร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ProjectManagement
 • Media
 • SDLC

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์บริหารจัดการที่พักอาศัยอย่างน้อย 8 ปี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท:บริหาร/เศรษฐศาสตร์/บัญชี/การเงิน/วิศวกรรม
 • คะแนน Toeic ระหว่าง 600 - 650 คะแนนขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี ในด้าน Feasbility Study

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years working experience in business analyst
 • Experience in software development project
 • Collect and Analyze business requirements

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย5ปี
 • จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินเสนอต่อผู้บริหาร
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา 4 ปีขึ้นไป
 • บริหารจัดการยอดขายของสาขาได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Operation Manager

HRnet One Executive Recruitment (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Experienced in paper and packaging industries
 • Understand in operation and production processes
 • Leadership skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Study, Analyze and monitor economic conditions
 • Study and improve the Liquidity model
 • Estimate and forecast interest policy rates

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการนำเสนอ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales & Marketing
 • Supplier
 • Hotel Resort

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English & Chinese
 • 6 days-off a month
 • Good computer skills (MS Office, Outlook)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • Investor Relations
 • Knowledge of capital markets and SET & SEC

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การในการบริหารโครงการ / บริหารทีมงานไม
 • มีความเป็นผู้นำ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความคล่องตัว และพร้อมในการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Need the Knowledge of Automobile Business
 • English skill of spoken - written good
 • Need experience of negotiate customer and supplier

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fluent in Chinese (Mandarin) Speaking
 • 2+ years experiences in Secretarial
 • Able to work under pressure and limited timeline

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงาน รวบรวม และติดตามความเสี่ยงต่างๆ
 • ติดตามรายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร หน่วยงาน
 • จัดทำและดูแลให้การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Actuarial software development
 • Strong actuarial technical skills, risk management
 • Excellent communication and analytical skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP และปิดงบได้
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีบริษัทมหาชน 5 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีประสบการณ์การขายต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Co producer
 • Co producer
 • Co Project

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ความรู้ทางด้าน Project Management
 • ประสบการณ์ในสายงาน 7 ปี
 • สามารถประเมินความเสี่ยงของปัญหาที่เกิดขึ้นได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถวางแผนและดำเนินการสั่งซื้อสินค้าทั่วไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางบัญชีและงบการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารปิดบัญชีได้ และมีความรู้ทางด้านภาษี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-4 years of experience
 • Good command in English
 • Working base rama 3

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเข้าใจทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติเบื้องต้น
 • มีความเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การบริหารการเงิน
 • สามารถพูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied