• สามารถสื่อสารจีนได้
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ท้าทายความสามารถ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years experience in Swift
 • Team player, self-motivated, self-learning
 • Join us to revolutionize restaurant industry

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำ API ด้วย Node.js
 • ประสบการณ์ทํางาน 3 - 5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม ,Office near MRT

25-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบ Test Cases
 • ทดสอบโปรแกรมและวิเคราะห์ผลการทดสอบ
 • สามารถสอนการใช้งานให้แก่ลูกค้า

24-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสานงานได้ดี
 • เคลียร์แบบได้

23-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการ์ณการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในด้านการบริการ
 • ผู้สมัครหญิงหรือชาย ที่มีอายุภายใน 24-30 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย

23-Jan-20

 

Applied
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
 • ติดตามกิจกรรมการสนับสนุนการขาย
 • ติดตามใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ สัญญาซื้อขาย

23-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการ Logistics
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบรายงานสินค้าคงคลัง
 • ครอบคลุมการดูแลงานด้านการขนส่งทั้งหมดขององค์กร

23-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความชำนาญ ด้านบัญชี การเงิน ด้านภาษีอากร
 • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำปี ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

22-Jan-20

 

Applied
 • มีความรู้ความชำนาญ ด้านบัญชี การเงิน ด้านภาษีอากร
 • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำปี ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

22-Jan-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการจัดส่ง
 • ควบคุมดูแลการจัดส่งส่งสินค้าและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

22-Jan-20

 

Applied
 • Good sales, personality and negotiation skills
 • Experience more than 2 years, passionate person
 • Responsible for sales target and customer support

22-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Admin
 • บริหารการจัดการ
 • ยานยนต์

21-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ได้
 • ชอบทำงานเป็นทีม ใน บ.สตาร์ทอัพ
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

21-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied