• การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ชำนาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขอคนพร้อมเริ่มงาน
 • ขอคนมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in Law
 • Direct experience in International Finance/Banking
 • Excellent command written and spoken in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกรายรับ-รายจ่าย จำแนกตามหน่วยธุรกิจ
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำรายงานลูกหนี้-เจ้าหนี้ รายการรับเงิน/จ่ายเงิน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับE-Commerce 7ปี
 • มีความเข้าใจในธุรกิจ Transaction banking,E-wallets

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • wealth product manager
 • retail product manager
 • wealth business development

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • digital solution
 • E-Commerce Solution
 • modern technology consultant

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mutual Fund Product
 • product development
 • mutual fund product manager

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Debit Card Business Development
 • Debit Card Acquisition
 • credit card product

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Channel Management
 • Bancassurance support
 • Sale Management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • data driven, data scientist
 • marketing intelligence
 • campaign management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • wealth product
 • wealth marketing strategy
 • wealth business development

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • bancassurance product
 • product development
 • bancassurance product partner

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
 • จรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
 • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การเงินการธนาคาร
 • งบการเงิน Cash Management
 • กู้ยืมเงิน ตั๋วสัญญาเงิน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer Science
 • 3-5 years of experience in developing applications
 • Knowledge and regular use of source control

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT related field
 • 1-2 years of application testing experience
 • Perform system and integration testing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in graphic design
 • 2-3 years of experience in UX/UI designer
 • A solid grasp of user-centered design

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล, นำเสนอรายงาน, ออกแบบรายงาน
 • MIS, Data Analysist, Sales Performance Report
 • Excel Expert, Presentation Skill, Analitical Skill

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • audit
 • compliance
 • process monitor

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ปิดงบบัญชีได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อ ประสานงาน และมีไหวพริบ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ทั่วไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Process Improvement

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • Process Improvement
 • Industrial Engineering
 • Project Management

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age around 32 Years.
 • 8-10 years of experience.
 • Good command of written and spoken English.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี
 • ละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถในการใช้ MS. Office, MS.Excel

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการเงิน, การธนาคาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 42 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 7-10 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Management
 • Real estate business
 • Working 5 days per week

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการทำงาน HRD
 • มีความสามารถในการจับใจความ
 • มีทักษะ Presentation และ Coaching

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Engineering, Computer Science
 • 10 years of experience in Project Management
 • Must have experience in Project Management

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี
 • สวัสดิการดีและการันตีโบนัส
 • มีทริปท่องเที่ยวทุกปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Treasury Operation document tasks
 • Good command in English
 • New graduates are welcome !

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Finance or MBA
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินหรือธุรกิจ 2 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน Financial Analyst

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • System Analyst, SA
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • System Analysis

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • To Design, implement and modify the accounting
 • Good knowledge of Accounting Standard and Thai Tax
 • To review tax compliance such as VAT, WHT, PIT,

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบด้านจ่ายค่าใช้จ่ายการนำเข้าจากต่างประเทศ
 • ตรวจสอบนำเสนอเช็คจ่าย บริหารจัดการด้านการจ่ายเช็ค
 • ดูแลด้านการบริหารการเงินเพื่อควบคุมดูแลการใช้จ่าย

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Reactnative
 • Android & ios
 • Development application

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • Team Lead Developer (Java) ,Core Bank System 8+yrs
 • BTS Ari, working Mon - Friday ,
 • English : Excellent / Salary : Negotiable

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Social Work or related field i.e.
 • Strong problem solving and group work leadership
 • Ability to interact with people of all ages

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Compliance Manager, Compliance
 • Regulator, AML, LAW, AMLO, BOT
 • Compliance Banking, Compliance Digital

25-May-20

THB35k - 90k /เดือน

Applied
 • credit risk
 • compliance
 • data analysis

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s in Finance, Accounting, Financial
 • 5 years of working experience in credit process
 • Fluent in both written and spoken in English

25-May-20

 

Applied