• เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

29 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • workday
 • payroll
 • payoll international

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เคยทำงานด้านบริหารคุณภาพ ISO 9001 & BRC
 • การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ หรือระดับดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Analyzing data
 • Product Management
 • product category

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สวัสดิการ
 • โอกาสความก้าวหน้า
 • หยุดเสาร์-อาทิตย์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปในสาขาใดก็ได้
 • มีความละเอียดในการทำงาน
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีความรับผิดชอบในการติดตามงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานกับหลายฝ่าย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานขาย
 • ขยัน
 • มีความรับผิดชอบสูง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 35,000 บาท/เดือน
 • Technical Management
 • Project Management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2-3 years experience in sales / marketing
 • Service Mind
 • To provide knowledge of Personal Care Ingredient

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Engineer
 • attractive benefits
 • urgent job

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิจบมัธยมปลาย (ม.6)
 • HTML / JAVA Script
 • มีความรู้ด้านHardware เป็นอย่างดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการหมู่บ้านหรือคอนโด
 • มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ
 • ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Special interest in Intellectual Property field
 • Male/Female, Fast Learner, Great Teamwork
 • English Language Requirement

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Has a good knowledge of English
 • Can drive a car
 • 1-2 years Experience in "Industrial Technician

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Life & Heath, Non-life insurance
 • Experience in group business underwriting,pricing
 • Analysis skill, strong communication skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีใบขับขี่และมีพาหนะของตนเอง
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยรถยนต์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีความรับผิดชอบในการติดตามงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด
 • มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • EPR System Manager
 • ISO Knowledge
 • Manufacturing System

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • มีฐานเงินเดือนให้ และค่าคอมมิชชั่น
 • มีครูฝึกอบรมให้ก่อนลงประจำสาขา
 • รับสมัครอายุ 20-30 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน
 • มีคะแนนสอบ TOIEC (> 500)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน
 • มีคะแนนสอบ TOIEC (> 500)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การขายที่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค้า
 • ทักษะการขายและติดต่อประสานงานหน่วยงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Advisory
 • People Advisor
 • HR Operation

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
 • ทัศนคติดีต่องานขาย มั่นใจในตัวเอง
 • ชอบทำงานนอกสถานที่ รักบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษา ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี (วศ.บ.) ,สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสายงานออกแบบ
 • มีความรู้ด้านการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม SAP
 • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้า
 • รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมาย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ภาษาอังกฤษระดับดีมาก
 • มีทักษะการขาย
 • มีความคิดสร้างสรรค์

03-Aug-20

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญา ทุกสาขา
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้บ้าง
 • ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการทำงานของทีมขาย

03-Aug-20

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Proficiency in server-side PHP Laravel
 • Proficiency in server-side Vue JS
 • Proficiency in fundamental front-end & Back-end

03-Aug-20

 

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

03-Aug-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ผู้ชาย อายุระหว่าง 15 - 35 ปี
 • ตรวจเช็คคุณภาพสินค้า(รับเข้า-ส่งออก)จัดเรียงสินค้า
 • จัดส่งสินค้า ตรวจนับและเติมสินค้าหน้ารีเทล

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree's in any field
 • Communicable in English
 • 1-2 years of Experience in Admin or new grads

03-Aug-20

 

Applied
 • วิศวกรโครงการ
 • บริหารงานก่อสร้าง
 • วิศวกรรมโยธา

03-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
 • เดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

03-Aug-20

 

Applied
 • อายุระหว่าง 15 - 35 ปี
 • ตรวจเช็คคุณภาพสินค้า(รับเข้า-ส่งออก)จัดเรียงสินค้า
 • จัดเตรียมสินค้าตามรายการที่ลูกค้าสั่ง

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years in Forex, Stock, Derivative, Insurance,
 • High Salary, High Commission, High Career Growth
 • 5 Days working, Performance Bonus, MT4, Sales

03-Aug-20

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Product Development
 • Consumer products
 • HALAL HACCP ISO22000

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ธุรกิจเครื่องหยดเหรียญตู้อัตโนมัติ
 • สินค้าและบริการอันดับหนึ่ง
 • มีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

03-Aug-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop and execute social media strategy
 • Analyze social statistics and ROI
 • implement social media strategies to grow sales

03-Aug-20

 

Applied
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account Receivable
 • Accountant Officer
 • Accountant staff

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 6 ปี เขียนภาษา Java
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป

03-Aug-20

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
 • มีประสบการณ์ในพื้นฐานการตลาด

03-Aug-20

 

Applied