• เข้าใจและสนใจแฟชั่น
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital content
  • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสื่อสารไอเดียได้

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สารสนเทศ
  • ไอที
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied