• สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ ออดิท
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan audit activity to business unit
 • Audit in SOP scope
 • Make the report

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, age 30 - 35 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting, Management,
 • Experience in audit work not less than 7 years

20-Nov-19

 

Applied
 • ตรวจสอบภายใน , โรงพยาบาล
 • Internal Audit
 • manager , Director , Hospital

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment
 • Insurance
 • Syn Mun Kong

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานตรวจนับสต็อกสินค้า
 • งานด้านความเสี่ยง

20-Nov-19

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบธนาคารและสถาบันการเงิน
 • วุฒิบัตรเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน

19-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 8 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

19-Nov-19

 

Applied
 • Internal Audit
 • Teamwork - Passion - Professional
 • Work at Chatuchak Area

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Internal Audit ในธุรกิจประกัน
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านตรวจสอบภายใน
 • การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

19-Nov-19

 

Applied
 • พนักงานบัญชี
 • เตรียมกระบวน, การรองรับเอกสาร
 • วุฒิ ปวส. หรือ ป.ตรี (สาขาบัญชี)

19-Nov-19

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท สาขาบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี

19-Nov-19

 

Applied
 • excellent analytical skill
 • Minimum 3-5 years of experience in Internal audit
 • CPA/CIA is a plus benefit.

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ ออดิท
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • หากผู้สมัครมีวุฒิบัตร CPA/CIA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการจัดการสื่อสาร และนำเสนองานที่ดี

18-Nov-19

 

Applied
 • หากจบด้านการตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in AC, FN or BA would be advantage
 • Experience in managerial level at least 3 years
 • Experience in Big 4 audit firm would be advantage

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Manager Internal Audit

MAGURO GROUP CO., LTD.

วังทองหลาง

 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีการบัญชี, การเงินและการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ในงานด้านตรวจสอบ 5 ปี ขึ้นไป

18-Nov-19

 

Applied
 • Min. 2 years of internal auditing experience.
 • Create strategies to enhance efficiency & quality
 • Strong analytical thinking. Can do attitude.

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์/IT / อื่นๆที่เกี่ยว
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศได้
 • มีความรู้ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Finance
 • 3 Years or Above Experience in Finance Field
 • Senior Finance Officer

18-Nov-19

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

16-Nov-19

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้าน IT ขององค์กร
 • มีประสบการณ์ ด้านการบริหารความเสี่ยง 2 ปี ขึ้นไป
 • บริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้าน IT

15-Nov-19

 

Applied
 • กำกับดูแล ควบคุมการทำงานในฝ่ายบัญชีต่างประเทศ
 • set up ระบบบัญชี และการควบคุมภายในของบริษัท
 • กฏหมายภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ

15-Nov-19

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • การเงิน
 • ตรวจสอบภายใน

15-Nov-19

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-27 ปี
 • Internal Audit หรือ External Audit อย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี/ บริหารธุรกิจ/ ตรวจสอบภายใน

15-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • ประจำสำนักงานสีลม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี

15-Nov-19

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกกดดันได้ดี
 • เดินทางได้
 • งานขอนแก่น

15-Nov-19

 

Applied
 • ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบสาขาธนาคาร, ตรวจสอบสาขา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, ตรวจสอบ, Internal Audit
 • ตรวจสอบ, MRT

14-Nov-19

 

Applied
 • Minimum 2 years of experience for internal audit.
 • Determining internal audit scope and developing
 • Good command of English

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา กระบวนการด้าน IT
 • ป้องกันแก้ไขกระบวนการและการดำเนินงานด้านIT ในอนาคต
 • ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย IT

14-Nov-19

 

Applied
 • มีสวัสดิการและเงินเพิ่มต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในลักษณะงาน Audit อย่างน้อย 5 ปี
 • งานตรวจสอบภายใน (ธุรกิจร้านอาหาร)

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา การบัญชี บริหารธุรกิจการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี งานตรวจสอบบัญชี
 • พัฒนาระบบการทำงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

11-Nov-19

 

Applied