• มีค่าล่วงเวลา
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันภัย

53 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Audit, internal audit, finance, account
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี, การเงิน, บัญชี
 • การแพทย์, เภสัชกรรม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit
 • Teamwork - Passion - Professional
 • Work at Chatuchak Area

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานภาคตะวันออก
 • บริษัทมั่นคง
 • มีความก้าวหน้า

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 3 - 5 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Manager
 • Assistant

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related field
 • Can communicate in English
 • CPD license

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Internal Audit Manager

P.S.P. Specialties Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Internal Audit
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • Audit

18-Nov-19

 

Applied
 • หากจบด้านการตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in AC, FN or BA would be advantage
 • Experience in managerial level at least 3 years
 • Experience in Big 4 audit firm would be advantage

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการบัญชีและภาษีอากร
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สาขาการบัญชี,CPA ,CIA ,CPIA,CITA ,ด้านรับ-ด้านจ่าย
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 5 ปี ,ตรวจสอบบัญชี
 • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้

15-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านแผนกต้อนรับอย่างน้อย 4 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

15-Nov-19

 

Applied
 • กำกับดูแล ควบคุมการทำงานในฝ่ายบัญชีต่างประเทศ
 • set up ระบบบัญชี และการควบคุมภายในของบริษัท
 • กฏหมายภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ

15-Nov-19

 

Applied
 • ตรวจสอบ
 • นโยบาย
 • มาตรฐานรายงานทางการเงิน

15-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 8-10 years in Accounting
 • Audit field is preferable

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ช/ญ ปริญญาตรี/บัญชี อายุ 21-28 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบบัญชี และภาษาอังกฤษ พอใช้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ / ไม่ต้องมีประสบการณ์

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 1-3 years of working experience in accounting
 • Proficient with good understanding of the Revenue

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายภาษีอากร

14-Nov-19

 

Applied
 • พัฒนาอสังหริมทรัพย์
 • ความรู้ทางด้านบัญชี
 • ทักษะการติดต่อประสานงาน

13-Nov-19

 

Applied
 • Investment
 • Insurance
 • Syn Mun Kong

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in construction business
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 Years experience in Audit with CPD License

13-Nov-19

 

Applied
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานตรวจนับสต็อกสินค้า
 • งานด้านความเสี่ยง

13-Nov-19

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปิดงบบัญชี
 • ตรวจสอบบัญชี
 • งานภาษี

13-Nov-19

 

Applied
 • ประสบกาาณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปิดบัญชีได้
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

13-Nov-19

 

Applied
 • บัญชี
 • บุคคล
 • กราฟฟิค

13-Nov-19

THB10k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ได้เรียนรู้ทั้งงานบัญชีและสอบบัญชี
 • บริษัทออกค่าอบรม CPD ให้ทั้งหมด
 • สามารถเก็บชั่วโมงเพื่อสอบ CPA ได้

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male or Female 28 years and old
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 5 years working experience in an audit

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชีในระดับต้น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

11-Nov-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา การบัญชี บริหารธุรกิจการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี งานตรวจสอบบัญชี
 • พัฒนาระบบการทำงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

11-Nov-19

 

Applied
 • Audit experience or life insurance background
 • 5 year experience in Financial Reporting
 • Good Communication in English skill

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • •The Senior Accountant will be responsible for al
 • •Ensure that the accounting entries are in compli
 • Good command in English

30-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied