• ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer/จป.วิชาชีพ

Ampas Industries Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์งาน
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบ

09-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยเป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ 0-2 ปี

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

08-Jul-20

 

Applied
 • More than 8 years working experiences
 • Salary 40K-60K
 • Highly dynamic work environment

07-Jul-20

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

07-Jul-20

 

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

06-Jul-20

 

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

06-Jul-20

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาด้านความปลอดภัย
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

28-Jun-20

 

Applied