• พนักงานบัญชี / เพศหญิง อายุ 22-27 ปี
 • ปริญญาตรี เอกการบัญชี / ยินดีพิจารณาเด็กจบใหม่
 • BTS พร้อมพงษ์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • accountant
 • junior accountant
 • accounting clerk bookeeper new grad

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Welcome New Graduted
 • General Account
 • Flexible Time

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • Good command in English/Japanese will be advantage
 • Japanese Language Proficiency Test at level N1-N2

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานบัญชี
 • บัญชีรับจ่าย
 • สาขาบัญชี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี(CPD)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design experience 10-15 years up.
 • Design Mold Die cast.
 • Control mold design schedule.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • New graduates are also welcome
 • Good command in English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma (Engine) or Bachelor’s Degree in Engineer
 • Responsible for testing cars for new models
 • Has driving license.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง, สัญชาติไทย อายุ 25 – 30 ปี
 • บัญชีประจำวันอย่างน้อย 1 - 5 ปี
 • เงินเดือน 10,000-20,000 THB

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • เงินเดือน: Negotiable

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.30
 • ได้พัฒนาศักยภาพในการทำงาน พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพาจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บริหารงานภาพรวมด้าน AP ของบริษัทและทีมงาน
 • พัฒนางานระบบบัญชีร่วมกับ IT ต้นสังกัด
 • สนับสนุนรายงานบัญชีบริหารให้แก่ระดับ Management

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial, Mechanical
 • 5 years up in die casting mold
 • Can use the program CAD 2D, 3D

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Staff (Japanese Speaking)

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's degree in related field
 • Good command in English/Japanese
 • Salary plus other allowances

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • Good command in English.
 • 1-2 year of experience.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Internal Audit
 • พนักงานบัญชี
 • ตรวจสอบภายใน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชีต้นทุนอาวุโส,Senior Costing,ERP,SAP
 • บัญชีต้นทุน,งานตรวจสอบบัญชีวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า
 • ต้นทุนสินค้า,สต๊อกสินค้า,วัตถุดิบสำเร็จรูป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องบัญชีและพื้นฐานหลักการบัญชีทั่วไป
 • ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกต้นทุนและสรุป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma or higher in Finance & Accounting
 • 2 yrs exp in general accounting, Welcome new grads
 • Good English (oral &written)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
 • สามารถต่อรองได้
 • สามารถต่อรองได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • At least 5 years experiences
 • Need CPD License

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experience
 • Finance and Accounting Education
 • Good command of written and spoken English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รายได้ดีมาก
 • ประกันสังคม
 • เงินพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทัศนคติในการทำงาน
 • มี Positive Thinking
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับคนง่าย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0 - 1 year working experience
 • Good in English
 • Salary 18K or above, 5 days working

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • Good command in English will be advantage
 • 5 years experiences in SQL Database, BI Tool

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32-40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินรวมไม่ต่ำกว่า 7 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท การบัญชี สามารถปิดบ/ชได้
 • ประสบการด้านบ/ช 3 ปีขึ้นไป ใช้โปรแกรมเอ็กเพรสเป็น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่ายและตั้งหนี้
 • จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษี
 • บัญชีด้านจ่าย

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 1 ปี
 • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

18-Feb-20

 

Applied
 • More than 1 year of working experience
 • Able to speak, read and write English
 • Salary 20,000 - 25,000 Baht, 5 days working

18-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 ปี ด้านการจัดทำบัญชี
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานบัญชี
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบบัญชี

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น.
 • 16,000-20,000
 • มีค่ารักษาพยาบาล OPD, หยุดประจำปี 16 วัน

18-Feb-20

 

Applied
 • Maintain a solid understanding of bookkeeping
 • Entering Payable invoice
 • Assist to office manager to make a paper filing

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male or Female, Age not over 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 5 working days

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาการบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย1 ปี

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านสาขาบัญชี การเงิน/บริหารจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำและดูแลการปฏิบัติงานบัญชีของ บริษัท
 • รับผิดชอบงานบัญชีบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมถึงบัญชีทั
 • จัดทำงบการเงินรายเดือนรวมทั้งรายงานการจัดการ

18-Feb-20

 

Applied
 • Fixed Bonus
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • หยุดเสาร์ - อาทิตย์

18-Feb-20

 

Applied

Accounting Officer/พนักงานบัญชี

Amorn Concrete Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • เงินเดือน 18,000-30,000 และขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • ผู้สมัครงานที่อยู่นอกพื้นที่ ทางบริษัทมีที่พักให้

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานธุรการ และบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนประมาณ 20K + สวัสดิการอื่นๆ

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินอื่นๆ
 • สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี
 • ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน

18-Feb-20

 

Applied
 • บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (ซอยนาคนิวาส 6)
 • เงินเดือน 18000 บาท หรือตามความสามารถและประสบการณ์
 • มีประกันสุขภาพหมู่, อุบัติเหตุ,ประกันสังคม

18-Feb-20

THB16k - 35k /เดือน

Applied
 • สำนักงานออฟฟิศ กรุงเทพ เขตจัตุจักร
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • ขยันตั้งใจทำงานพิจารณาโบนัสให้พิเศษ

18-Feb-20

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานที่ท้าทายและสนุกในบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่
 • งานที่ให้คุณแสดงสามารถและศักยภาพได้เต็มที่
 • บริษัทข้ามชาติที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนเท่าเทียม

18-Feb-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 7-10 years working experience.
 • Good in English conversation
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจนำเข้า

18-Feb-20

 

Applied