• บริษัทฯ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั้งระบบมากกว่า 5 ปี
 • สวัสดิการเค้กวันเกิดพนักงาน

27-Mar-20

 

Applied
 • บริษัทฯ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์
 • Input data incoming shipment status& import report
 • สวัสดิการเค้กวันเกิดพนักงาน

27-Mar-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • รักในอาชีพครู มีความรับผิชอบ มีความกระตือรือร้น
 • มีประสบการณ์าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรม
 • รักในอาชีพครู มีความรับผิชอบ มีความกระตือรือร้น
 • และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้พอเข้าใจ
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

27-Mar-20

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • จบวิชาเอกภาษาไทย
 • เงินเดือน 28,000 - 30,000 บาท

26-Mar-20

 

Applied
 • มีสัญชาติไทย (สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
 • สามารถสอนได้ครบปีการศึกษา

25-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Native or Non-Native English speaker
 • Classroom management skills and team player
 • Preference gives to those with teaching experience

25-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female / 22-40 year / Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree
 • Salary 30,000 THB + other benefits / Work@Chitlom

24-Mar-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาเมคคาทรอนิกส์
 • มีสวัสดิการโบนัสประจำปี
 • มีสวัสดิการค่าครองชีพ 2,000/เดือน

24-Mar-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Teaching job with ongoing training and development
 • A multi-national workplace filled with talent
 • Flexible work schedule

24-Mar-20

THB250 - 409 /ชั่วโมง

Applied
 • มีฉันทะต่อการเป็นครู ผู้นำการเรียนรู้
 • รู้เท่าทันกระแสสังคม
 • คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

24-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • มีความรับผิชอบ มีความกระตือรือร้นและมี
 • ประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

24-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีสวัสดิการโบนัสประจำปี
 • เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป

24-Mar-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตัวแทนฝ่ายขาย sales representative
 • เลเซอร์และCNC
 • เงินเดือน30000บาท

23-Mar-20

THB30k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Location: close to BTS/MRT
 • Minimum 2 years of experience
 • Having service mind and willing to learn English

23-Mar-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2-3 yrs experience in IEP or MEP or EP school
 • Bachelor's Degree in Education or related field
 • Good in English, Thai and Chinese

20-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สู้งาน
 • รักงานบริการ พร้อมเรียนรู้

20-Mar-20

 

Applied
 • Work/Life Balance and positive environment.
 • Good Compensation & Benefits.
 • Open opportunities to grow in career path.

18-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied