• มีความคิดสร้างสรรค์
 • เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น รักการขาย มีใจรักด้านบริการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อประชาสัมพันธ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
 • โบนัสพิเศษต่างๆ (รายเดือน/รายไตรมาส)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบธนาคารและสถาบันการเงิน
 • วุฒิบัตรเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CPD License
 • Good commond of English
 • Experienced in project job costing.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Finance or related fields
 • 5+ years experience in management reporting,

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years of experience in Risk Manangment
 • 5 days working
 • Monitoring of risk register, risk-taking

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Department
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (หยุดนักขัตฤกษ์)
 • โบนัสรายปี (ตามผลงาน)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ การเงินหรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวช./ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ขายหรืองานบริการมาอย่างน้อย 4 ปี ขึ้น

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์การด้านการบัญชี
 • -

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master in Economics or Accounting
 • Preferably in Credit Analysis experience.
 • Good knowledge of banking / leasing business.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • analyst , วิเคราะห์การเงิน, วิเคราะห์ข้อมูล
 • finance, economic, Organization development
 • พัฒนากลยุทธ์องค์กรม, จัดทำงบประมาณ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
 • ปิดงบกำไรขาดทุนและงบดุลพร้อมออกรายงานงบการเงิน
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชี (GL) ระบบขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • บริษัทมีความมั่นคง
 • มีค่าล่วงเวลา โบนัส มีการปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
 • มีสวัสดิการให้พนักงานและครอบครัว

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRD
 • Manager
 • ผู้จัดการส่วนบริหารการเรียนรู้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รายได้ เวลา ความก้าวหน้ากำหนดได้
 • มีแผนรับรองรายได้ที่ชัดเจน
 • รับโบนัสทุกไตรมาส และโบนัสสิ้นปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Internal Audit
 • Teamwork - Passion - Professional
 • Work at Chatuchak Area

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age between 30 - 35 years
 • Minimum 5 years of experience in IT security field
 • Strong application and security architecture

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนาโปรแกรมใช้ภาษา C#, ASP.NET, VB.NET, PHP, SQL
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และ เข้าใจ WORKFLOW

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ชอบทำงานการเงิน
 • มีแนวคิดการทำงานแบบเจ้าของกิจการ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer Service, English Skills, Thai Skills,
 • Chineses Skills, High Salary,
 • International Company, Call Center, Contact Center

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบัน-ลูกใหม่
 • มุ่งหาโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in both Linux and Windows-based server.
 • Experience in Postgres SQL and Oracle database scr
 • Experience in network equipment, firewall, mail se

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop and maintain PHP web apps and web services
 • Use CakePHP Framework, Bootstrap, Angular
 • Enjoy working in a team environment.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความสนใจและติดตามข่าวสารในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • การจัดทำ Financial Model เพื่อประเมินผลตอบแทน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience ( Collection team management )
 • Able to work in two office locations
 • Good English language proficiency

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sales Manager
 • ประสบการณ์งานขาย
 • ประสบการณ์บริหารทีม

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีอายุไม่เกิน 30 ปี *ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย GPA 3.00 ขึ้นไป
 • เคยผ่านการเป็นผู้นำในกิจกรรมระหว่างศึกษา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบัญชีในกทม.
 • ทำงาน 5 วัน
 • เงินโบนัสประจำปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์สายงานการเงิน การธนาคาร อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ประสบการณ์ด้านโครงการลงทุน(Feasibility Study)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ เบื้องต้นได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์จัดซื้ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีความรู้การใช้ระบบ SAP

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • POS
 • IT
 • Account

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการเร่งรัดหนี้สิน 1 - 4 ปี
 • ดำเนินการคำนวณภาระหนี้กลุ่มลูกค้าผิดสัญญา
 • Generate จดหมายแจ้งประมูล, จดหมายขายขาดทุน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 10 years’ experience
 • Analyst the risks and financial opportunities
 • Fluent in spoken and written English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเก็บเอกสารด้านภาษี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเก็บเอกสารด้านการเงิน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Do good governance of payment and treasury process
 • Ensure efficient cash flow management
 • 8-10 yrs of experience in finance and treasury

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Software Tester / Automate Tester / Junior Tester
 • ์New graduate are welcome
 • Able to onsite in Bangkok (BTS/MRT line)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • เงินเดือน 12,000-20,000 บาท/เดือน
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อสังหาริมทรัพย์
 • เนอวานา ไดอิ จำกัดมหาชน
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sale manager
 • Sale director
 • Account manager

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • salary 45,000 บาทขึ้นไป หรือแล้วแต่ประสบการณ์
 • อายุงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Financial Forecasting

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • wealth management
 • วางแผนทางการเงินและการลงทุน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน Cost Accounting
 • Assistant Accounting Manager
 • ตรวจสอบการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Strong creative thinking and designing skills
 • Familiar with design software and technologies
 • Experiences in Graphic Designer, UX/UI Designer

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • เคยผ่านงานด้านการเงินการธนาคาร วิเคราะห์หลักทรัพย์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience at least 2 years in Trade marketing
 • Direct experience in FMCG (MT or TT or online)
 • Bachelor's Degree in Marketing or related field

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Audit
 • GL Accountant
 • ERP / SAP

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 2–3ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied