• ค่าตำแน่ง
 • โบนัส
 • ประกันสุขภาพ

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 • มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบดี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance or related
 • 1-3 years of experience in Finance or related
 • Possess IC License

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
 • มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมทางด้านการบัญชี
 • ยินดีพิจารณาบัณฑิตจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ 5 ปี +ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • ระดับตำแหน่ง: Assistant VP - VP

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age around 32 Years.
 • 8-10 years of experience.
 • Good command of written and spoken English.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • สนับสนุนเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบัน-ลูกใหม่
 • มุ่งหาโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Development
 • Project Management
 • Strategic Management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี ด้าน Computer Science, Computer
 • ประสบการณ์ในงานที่ใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านตลาดหลักทรัพย์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • accounting analysis
 • credit
 • tax, payment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year experience in Assurance
 • Detail oriented and service mind
 • Have experience in life and non insurance business

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรักษาเงินสดย่อย การเบิก-เคลียร์เงินสดย่อย
 • การติดต่อประสานงานกับธนาคาร
 • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรักษาเงินสดย่อย การเบิก-เคลียร์เงินสดย่อย
 • การติดต่อประสานงานกับธนาคาร
 • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ
 • ความเสี่ยง ,ความเสี่ยง IT , IT RISK
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ ,ความมั่นคงปลอดภัย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Compliance, IT Risk , IT Audit
 • กำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Cyber Security

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Financial Officer (CFO)

Bluefalo Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ในงานด้านบัญชีและการเงินไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • finance
 • cashflow
 • Finance officer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • lead big data business intelligence
 • ETL BI hadoop sql oracle
 • data warhouse

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • big data warehouse hadoop ETL bi
 • oracle sql
 • data engineer data lake

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • manager
 • finance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Enterprise Architecture platform domain bank
 • planning strategy retail banking
 • solution architect

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plant Management
 • Power Plant Management
 • Operation Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BS degree in Computer Science, Software Engineer
 • 3 years of experience as a DevOps Engineer
 • Experience with Jenkins, Ansible, Elasticsearch

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Asset Business: Exchange Broker Dealer
 • Blockchain Technology , DLT
 • ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขาย ผู้ค้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Development Officer
 • พนักงานพัฒนาธุรกิจ
 • ตลาดสี่มุมเมือง บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ร่วมวางแผนกลยุทธ์ / บริหารทีมขาย / ทีม Call Center
 • พัฒนาบริการ / สร้างสรรค์โปรโมชั่นท่องเที่ยว
 • ความรู้การตลาด การขาย บัตรเครดิต ธุรกิจท่องเที่ยว

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience
 • education
 • skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle overall administrative tasks
 • Welcome and greet all employees
 • Handling HR & GA tasks

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 4 ปีด้าน Internal Audit
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Word, Excel

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Accountancy,Finance,Audit,CPA
 • 1-3 years Management experience
 • Proficiency in English communication

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ทำงานบนความกดดัน
 • เน้นการตรวจสอบ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อนุมัติเงินสดให้กับหน่วยงานที่เบิกจ่าย
 • จัดทำ petty cash
 • ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Computer Engineer, Electrical Engineer
 • Infrastrcuture
 • Hardware, Informix, MSSQL, DB2, MySQL and VMware

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 Yrs' in Accounting Functions (AP/AR/GL)
 • Experienced from Real Estate/Construction/Related
 • Supervise Subordinates (Supervisor/Senior/Manager)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Cost Accounting Analyst
 • Dashboard (Power BI)
 • วิเคราะห์ การดำเนินงาน แผนงาน ข้อมูลการเงิน ธุรกิจ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • React Developer, React.js, isomorphic React
 • JavaScript, JavaScript object model
 • isomorphic React is a plus, GIT

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • JAVA, Programmer, Full stack JAVA
 • MVC, JDBC, and RESTful
 • focused on Node.js, Mobile Application Developer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปด้าน Data Analytics
 • ประสบการณ์วิเคราะห์ Big Data Platform ขั้นต่ำ 3 ปี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • สะดวกเดินทางต่างจังหวัด และรู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงานโครงการด้านวิศวกรรม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาอนุปริญญาหรือปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
 • มีทริปท่องเที่ยวประจำปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Manager
 • Finance Manager
 • Accounting

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านการวางแผนทางการเงินหรือการขาย
 • มีบุคลิกดีและมีทักษะการสื่อสารที่ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied