• จบการศึกษาวทบ.Rubber & Polymer
 • สามารถอ่านเขียน Drawing
 • TOEIC 650 พิจารณาเป็นพิเศษ

24 นาทีที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมฯ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์หรือความรู้ด้านการเขียนแบบ Auto CAD

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Java / .Net Developer (Jr./Sr.)

Depth First Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ป.ตรี วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /เกี่ยวข้อง
 • เขียนโปรแกรมด้าน Web Application หรือ.NET Core web
 • เข้าใจ Object Oriented Analysis and Design

25 นาทีที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Computer engineer
 • 2-3 years or more experience
 • Able to Onsite in Bangkok (MRT/BTS line)

25 นาทีที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาวิทยาศาสตร์อาหารหรือสาขาเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานการผลิตอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work Monday through Friday.
 • Is a challenging task.
 • Welcome people who love progress.

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Work Monday through Friday
 • Is a challenging task
 • Welcome people who love progress

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work Monday through Friday.
 • Is a challenging task.
 • Welcome people who love progress.

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Work Monday through Friday
 • Is a challenging task
 • Welcome people who love progress

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work Monday through Friday.
 • Is a challenging task.
 • Welcome people who love progress.

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Work Monday through Friday.
 • Is a challenging task.
 • Welcome people who love progress.

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work Monday through Friday.
 • Is a challenging task.
 • Welcome people who love progress.

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or master degree in Marketing
 • Good leadership skill
 • Able to work under pressure

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing
 • Sourcing for potential
 • Purchasing with Manufacturing

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทอีเว้นท์หรือเอเจนซี่
 • เชี่ยวชาญโปรแกรมจัดทำเอกสาร มีพื้นฐานการถอดคุยแบบ
 • เป็นคนละเอียดรอบคอบมาก คล่องตัว เงินเดือนต่อรองได้

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excelได้
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการ
 • สามารถควบคุมทุนในการผลิต
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 0-3 Years experience.
 • Negotiate salary upon your experience
 • มีห้องพักใกล้บริษัทให้เช่าราคาพนักงาน

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
 • สามารถต่อรองได้
 • สามารถต่อรองได้

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineer Audit
 • วิศวกรตรวจสอบ
 • วิศวกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล Instrument

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายส่งออกในธุรกิจ FMCG
 • มีทักษะการทำตลาดส่งออกประเทศจีน
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีนดีมาก

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Part-time job
 • Business lovers - Freedom to decide by yourself
 • Career opportunities - International company

25 นาทีที่แล้ว

THB60 - 99 /ชั่วโมง (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Digital Media, Production
 • Sound effect, Computer Graphic
 • Premier Pro, After Effect, Illustrator, Photosh

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 1 to 2 years’ experience in sales support
 • Proficient in MS Office and “back-office” software

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์งาน CNC อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้งาน CNC Milling 5axis Control Heidenhain
 • ทำงานที่โรงงาน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (มีหอพัก)

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คิดและนำเสนอกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 • จัดทำ content และรูปประกอบ สำหรับลง Facebook
 • จัดทำเนื้อหาการสื่อสารภายในและภายนอก

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic planning and budget report.
 • Overall in accounting function.
 • managerial level of accounting.

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 • ประสบการณ์ 5-7 ปี

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with native iOS/Android app development
 • Experience with using web services with a RESTful
 • Native mobile app development for iOS/Android.

25 นาทีที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop and maintain in C#.net, CEF Sharp programm
 • Do object oriented analysis, design, and programmi
 • Good understanding of Objective-Oriented Programmi

25 นาทีที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสานงาน
 • ธุรการ
 • แอดมิน Admin

25 นาทีที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน Functional Food

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีไอเดียแปลกใหม่ ไม่หยุดนิ่ง รักการใช้สื่อออนไลน์
 • ดูแลการออกแบบสื่อสำหรับโฆษณา และกิจกรรมออนไลน์
 • นำเสนอไอเดียที่น่าสนใจสำหรับสินค้าที่ดูแล

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ ติดต่อสื่อสาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad, Microsoft Project

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • Minimum 10 years of experience at the management
 • Experienced in ERP-SAP

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing
 • Brand communication
 • Media planning & Buying

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Social Media เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ในการถ่ายรูปสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จะพิจารณา

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Production Engineer
 • Food Manufacturing
 • GMP HACCP

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัด VM ร้านค้า จัด Display
 • ประสบการณ์ด้าน Marketing การดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์
 • ดูแลภาพรวมของ Shop, Outlet, Pop-up store

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี.
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • experience in Corporate Strategic Planning
 • Presentation & analysis skills are preferable
 • TOEIC scores : 600

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit Manager/Supervisor

P.S.P. Specialties Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Internal Audit
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • Audit

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชี, บัญชีทั่วไป, บัญชีต้นทุน,Accountant,Costing
 • GL, ปิดงบการเงิน, ต้นทุนมาตรฐาน, งบการเงิน
 • ต้นทุน, Express, M3, SAP

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good customer engagement
 • Able to communicate well in English
 • Speaking Chinese Language is a plus

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบเรื่องการจัดส่งสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับรถขนส่ง
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คำนวณ น้ำหนักของสินค้า

25 นาทีที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • จัดทำการสำรวจเงินเดือนและผลตอบแทน
 • จัดทำและปรับปรุง Job Description, การประเมินค่างาน
 • จัดทำโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือน

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนความเสี่ยง วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางปรับปรุง
 • มีความรู้เชิงสถิติ และงาน Reliability Integrity
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of human computer interaction (HCI)
 • Able to code any languages, such as HTML, CSS,
 • Retouching/die cutting of images to web responsive

25 นาทีที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop and maintain PHP web apps and web services
 • Use CakePHP Framework, Bootstrap, Angular
 • Enjoy working in a team environment.

25 นาทีที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied