• production planning control
 • Engineer /Operations Management
 • Business Management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัส/ปรับเงินเดือนทุกปี ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • สวัสดิการ Ais
 • ความคิด และอิสระในการทำงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tank Designer
 • Tank Construction Designer
 • Designer

22-Feb-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2ปี งานขายด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีความรับผิดชอบสูง การจัดการแผนงานและเป้าหมายที่ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

22-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Web Developer
 • พัฒนาระบบการจัดการ Website และ Web application
 • มีประสบการ์ณอย่างน้อย 1 ปี

22-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Instrument Design Engineer
 • Electrical Design Engineer
 • Electrical & Instrument Design Engineer

22-Feb-20

 

Applied
 • Personal assistant
 • งานเลขานุการ
 • ผู้ช่วยส่วนตัวของกรรมการผู้จัดการ

22-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีรวดเร็วตรงประเด็นชัดเจน
 • วิเคราะห์แก้ไขปัญหาติดตามงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว
 • บริหารทีมงานและผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ

22-Feb-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Good knowledge in Agriculture.
 • Napier grass knowledge background is good.
 • Good communication and leadership skills.

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซืื้อต่างประเทศ
 • จัดซื้อภาษาจีน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

21-Feb-20

 

Applied
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และเครื่องดื่ม
 • การจัดการปัญหาคุณภาพสินค้า
 • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีการสื่อสาร/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • TOEIC มากกว่า 300 คะแนน
 • ทักษะระดับกลางในการใช้ ไมโครซอฟวินโดว

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีรถส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Engineer
 • ชอบงานทางด้าน system engineer
 • รู้เรื่องระบบ network

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Analyst, Report
 • Trade Analyst
 • Report

21-Feb-20

 

Applied
 • ชื่นชอบการขาย
 • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน

21-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ บริหาร และอื่่น ๆ
 • ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานงานด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนา

21-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Nursing or related field
 • Experience in Nursing or related field
 • Have own car

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การตลาด,การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายภาคอุสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำแผนการขายและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

21-Feb-20

 

Applied
 • Experience 4-5 years
 • Language: English 90% (reading, writing and spea)
 • Age 28-35 Years old

21-Feb-20

 

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดการกระบวนการก่อสร้างของโครงการใหม
 • ควบคุมไฟฟ้าแรงดันสูง
 • การประสานงานกับหน่วยที่การก่อสร้างเพื่อจัดให้มีการ

21-Feb-20

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

21-Feb-20

 

Applied
 • ค่าเดินทาง 60
 • ค่าที่พัก 50
 • ค่าอาหาร 40

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead sales team
 • MBA with 15+ years' experience
 • Advertisement sales for TV Channel

21-Feb-20

 

Applied
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บริหารธุรกิจ
 • คอมพิวเตอร์

21-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • พร้อมเรียนรู้งาน
 • ทนแรงกดดันได้ ขยัน อดทน

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ในระดับผูจัดการไม่ตํ่ากว่า 5 ปี

21-Feb-20

 

Applied
 • มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • โบนัสและปรับเงินประจำปี

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance Engineer (EE)
 • Electrical Equipment Maintenance / Project Mgt
 • PM & CM/ Kanchanaburi based

21-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและอังกฤษ
 • ทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี

21-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบสารสนเทศ
 • มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาปิโตรเคมี, เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงาน QA
 • Knowledge in QC tools

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการจัดตารางขนส่ง
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

21-Feb-20

 

Applied
 • มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
 • ด้านเลขานุการ การกลั่นกรองงาน
 • บริหารจัดการระบบ e-learning ของรายวิชาต่างๆ

21-Feb-20

 

Applied
 • ค่าเดินทาง 60
 • ค่าที่พัก 50
 • ค่าอาหาร 40

21-Feb-20

 

Applied
 • Procurement Manager
 • บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประจำสำนักงานใหญ๋

21-Feb-20

 

Applied
 • Management Trainee
 • Talents Development
 • Business Development

21-Feb-20

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ชื่นชอบการขาย
 • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน

21-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting
 • New graduate are welcome
 • Strong communication and interpersonal skill

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนต่อรองได้ตามประสบการณ์
 • สวัสดิการเลือกได้
 • หน่วยงานอิสระ จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญกำหนด

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน+คอมมิชชั่น: 20,000-100,000 บาท/เดือน
 • ออฟฟิตใกล้ BTS เดินทางสะดวกสบาย
 • หนึ่งใน Start up ทีเติบโตเร็วที่สุด

21-Feb-20

THB20k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied