• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารทีมงาน 3 - 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารทีมงาน 3 - 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารทีมงาน 3 - 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานในจังหวัดภูเก็ต

16-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied