• ทำงานด้านงานโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

31 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบโดยตรง 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
 • เข้าใจระบบ Solar
 • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

32 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีใบขับขี่และมีพาหนะของตนเอง
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศ

32 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 - ม. 6 หรือเทียบเท่า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. สาขา ช่างยนต์
 • สามารถใช้เครื่องมือช่างในการทำงานได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 - ม. 6 หรือเทียบเท่า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. สาขา ช่างยนต์
 • สามารถใช้เครื่องมือช่างในการทำงานได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Law
 • 3-5 years experience of legal in Law firm
 • Having Lawyer License

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Age 40-50 Years old
 • experience in Litigation, Legal execution
 • 10 years of experience in Investigate property

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารจัดการ กำกับและควบคุมดูแลงานทั้งระบบ
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มั่นคงและมีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ
 • ทำงานร่วมกับทีมงานคุณภาพ และบริษัทชั้นนำของประเทศ
 • -

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีในธุรกิจ Agency
 • อายุ 26-30 ปี
 • รับผิดชอบภาพรวมของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Development
 • Consumer products
 • HALAL HACCP ISO22000

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Internal Audit ในธุรกิจประกัน
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านตรวจสอบภายใน
 • การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

03-Aug-20

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 12 ปี
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

02-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวโยธาและสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการ
 • เขียนแบบ Auto CAD

02-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A chance to work with a continuous growing company
 • One of leading property developers and investors
 • Convenient location (BTS/MRT) with friendly teams

01-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท อสังหาริมทรัพย์ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อ
 • มีทักษะเกี่ยวกับกฏหมายอสังหาริมทรัพย์พื้นฐาน

31-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขากฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายอย่างน้อย 5 ปี
 • ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

31-Jul-20

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมาย

31-Jul-20

 

Applied
 • Web Programmer (JavaScript/JQuery/Ajax)
 • Near BTS อ่อนนุช
 • มีค่าคอมมิชชั่น ทำงาน5วันต่ออาทิตย์

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านSEO และ วิศวกรซอฟต์แวร์
 • เงินเดือน 9000 RMB ขึ้นไป ,สวัสดิการรวมกินรวมอยู่
 • วีซ่าทำงานถูกต้องตามกฏหมาย

31-Jul-20

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์่งานฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร มากกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO9001:2015

30-Jul-20

 

Applied
 • PDPA
 • Data Security
 • Data Policy and Management

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานสำหรับผู้ที่มีความสามารถในภาษาจีน
 • เงินเดือน 9000 RMBขึ้นไป ,สวัสดิการรวมกินรวมอยู่
 • วีซ่าทำงานถูกต้องตามกฏหมาย

30-Jul-20

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการจัดตารางขนส่ง
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบสวน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายในธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
 • ทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง

30-Jul-20

 

Applied
 • 10 Yrs Experiences in QC Welding
 • CSWIP3.1 Certified & ISO 9001:2015 Knowledge
 • Joint Venture w/ International Project Mgmt

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขานิติศาสตร์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Overseas
 • HR System, Risk Mgt, Labor Law of M & A
 • Workforce Management, Working Overseas as assigned

30-Jul-20

 

Applied
 • ปิดงบการเงินได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีมูลนิธิจะพิจารณาเป็นพิเศษ

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .
 • .
 • .

29-Jul-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • เอกสารสัญญา / เอกสารประกวดราคา /document/cost
 • แผนการก่อสร้าง กฏหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง
 • ถอดปริมาณงาน ประมาณราคา สัญญาประกวดราคา

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านมัณทนศิลป์/สถาปัตยกรรม
 • เขียนแบบ ออกแบบ ตรวจแบบ
 • INTERIOR DESIGNER

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Recruit 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

29-Jul-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / อนุปริญญา / ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถรับแรงกดดันจากลูกค้าได้

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช, ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ขยัน ตรงต่อเวลา รู้เส้นทางใน

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานความปลอดภัยให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • จัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

28-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เคยทำงานด้านบริหารคุณภาพ ISO 9001 & BRC
 • การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ หรือระดับดี

28-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์โดยตรง 3-5 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

22-Jul-20

 

Applied