• เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, Tax, Budgeting Management
 • Strategic Accounting Management
 • MIS

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • compliance
 • audit
 • กำกับดูแล

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 30-40 ปี
 • มีปสก.ด้านงานคดี ,ว่าความและมีตั๋วทนาย
 • ใช้ภาษาอังกฤษในด้านกฏหมายได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบ ป.ตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เเละจบ ป.โทสาขา MBA
 • มีทักษะการวิเคราะห์ Feasibility ,เเละกฏหมายอสังหาฯ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • มีความรู้กฏหมายความปลอดภัย กฏกระทรวง
 • มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง แก้ปัญหางานได้ถูกต้อง

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านนิติศาสตร์
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Compliance

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทุกเดือนจะได้รับเงินเดือน + เบี้ยขยัน
 • ทุกหกเดือนจะได้รับ Incentive
 • ทุกปีจะได้รับการพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือน

20-Nov-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experienced in financial industry is preferred
 • Fintech breakthrough company
 • Free Lunch and Group Insurance

20-Nov-19

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
 • ลงบัญชีประจำวันด้วยโปรแกรมบัญชี

20-Nov-19

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารกฏหมาย 7 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านกฏหมาย เป็นอย่างดี

20-Nov-19

 

Applied
 • จัดซื้อจัดหา
 • เจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์ และประเมินกลยุทธ์

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าแรงของพนักงาน
 • มีความรู้เรื่องโครงการ BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีก่อนปิดงบกา

20-Nov-19

 

Applied
 • บัญชีนิติอาคารชุด มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรวจรายรับ-รายจ่าย เอสารบัญชีนิติ
 • รับผิดชอบงบการเงิน

20-Nov-19

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • บริหารจัดการระบบควบคุมคุณภาพสินค้า
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 2 ปี
 • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แรงงานสัมพันธ์, สหภาพแรงงาน
 • กฏหมายแรงงาน
 • นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Compliance อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้กฎหมาย พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงิน

19-Nov-19

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย
 • นิติศาสตร์
 • นิติกรรมสัญญา

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRD
 • Manager
 • ผู้จัดการส่วนบริหารการเรียนรู้

19-Nov-19

 

Applied
 • Customer Service, English Skills, Thai Skills,
 • Chineses Skills, High Salary,
 • International Company, Call Center, Contact Center

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้าน compliance
 • งานกำกับดูแล ธุรกิจต่างประเทศ
 • งานเลขานุการบริษัท

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของกระบวนการ
 • ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • วางแผนวิเคราะห์บริหารทรัพยากรบริหารต้นทุน

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Internal Audit ในธุรกิจประกัน
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านตรวจสอบภายใน
 • การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

19-Nov-19

 

Applied
 • สาขาบัญชี/กฎหมาย
 • จัดทำกลยุทธ์ด้านบัญชีและการเงิน
 • จัดทำกลยุทธ์บริหารจัดการกระบวนการจัดทำนิติกรรม

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย6 ปี ด้านการประกันคุณภาพ
 • มีความรู้ ระบบคุณภาพ GMP, HACCP, IFS, BRC และ ISO
 • ปริญญาตรี สาขา วทบ.วิทยาศาสตร์อาหาร / เทคโนโลยี

19-Nov-19

 

Applied
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งแผนกกฏหมาย
 • call center
 • ลูกค้าสัมพันธ์

18-Nov-19

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Accounting Finance and Legal,Retails,Rungsit,130K
 • Accounting and law experience 5 years
 • Establish policies,strategies and plans of Finane

18-Nov-19

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด
 • การวางแผนปรับปรุง/ ตกแต่งพื้นที่เช่า
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงานไม่ต่ำกว่า 3ปี

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR
 • Recruitment
 • Recruiting

18-Nov-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or above, Law major.
 • Holding Thai lawyer license.
 • 5 years of work experience

18-Nov-19

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • หากผู้สมัครมีวุฒิบัตร CPA/CIA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการจัดการสื่อสาร และนำเสนองานที่ดี

18-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์กฏหมายขององค์กรเอกชน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

18-Nov-19

 

Applied
 • นิติกร
 • legal officer
 • ปริญญาตรี/โท นิติศาสตร์

18-Nov-19

 

Applied
 • ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบสวน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายในธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
 • ทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง

18-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา กฏหมาย
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงาน 2-5 ปี
 • มีความรู้และความสามารถตรวจสอบสัญญา

18-Nov-19

 

Applied
 • Min. 2 years of internal auditing experience.
 • Create strategies to enhance efficiency & quality
 • Strong analytical thinking. Can do attitude.

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .
 • .
 • .

18-Nov-19

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Opportunity to work for a fast-growing company
 • Convenient work location near MRT & BTS
 • Newly created position plus international exposure

18-Nov-19

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านนิติกรรมสัญญาตั้งแต่ 7 ปีขึ้น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

18-Nov-19

 

Applied