• ค้นหาสิ่่งใหม่ๆ ตลอดเวลา มาทำงานกับเราได้เลย
 • ทีมเราติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเทคโนโลยี่
 • เราเป็นมากกว่า โปรแกรมเมอร์ แน่นอน คอนเฟิร์ม

57 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Full Stack Web Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Full Stack
 • PHP
 • C#.Net

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

.Net Programmer

ThaiGerTec Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • No experience required, we will help you grow
 • Core working time 10:00 - 16:00
 • Maximum 37 days of vacation per year

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical Analyst,Programmer,Develoer,VB.Net
 • ASP.Net,Web Developer,Visual Basic,Visual Studio
 • Attractive salary,benefits and good environment

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create a robust, scalable, and blazing-fast API
 • OO design principles and modern testing practices
 • C#; Scripting (Python / Ruby); WCF / Web API, IIS,

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in a related field
 • Professional attitude and work style
 • Good communication in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • degree or higher in Computer Engineering
 • Establish and good knowledge in MS Windows Server
 • AIX, Unix, Middelware, VMWare, Weblogic, Websphere

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • More than 2 years working exp' in Programmer
 • Coding language of C#, ASP, C .Net and Oracle DBA
 • Understand in Leasing or Hire purchase

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT (Programmer/AI/IOT) Work in Japan
 • เงินเดือน 60,000-145,000 บาท
 • ประเทศญี่ปุ่น

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Knowledge in IT both hardware and software
 • Have good problem solving and analytical thinking

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have min 2 year exp in ASP.Net (c# or VB)
 • Male or Female, Age not over 32 years old
 • Thai Nationality only

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • java , programmer
 • .net programmer
 • software development

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ในทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย .net
 • สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย SQL Server, Oracle.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Coding/Programming and investigate systems.
 • Develop web application
 • Knowledge in MySQL, SQL Server, Oracle

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Min 2 years of exp in C#,SQL & .NET
 • Work location - Bangsue
 • Good Salary + Benefits - Medical,Gasoline etc

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

C# Developer

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge of HTML5/CSS/JS is a must
 • 5+ years of experience as a .NET developer
 • Sound knowledge of SQL Server and store procedure

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied

.Net Developer

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Good opportunities
 • At lease 3 years experience
 • Good salary

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • Computer science, computer engineering
 • Application development,Programmer, applications
 • Electronic Data Interchange (EDI),VBA,SQL.Net

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 5 years in I/T working experience
 • Solid knowledge of web application architecture
 • Good knowledge in Qlik application is preferable

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Development experience on JavaScript and JQuery
 • Development experience on AngularJS
 • Good English communication skills are essential

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • System Analyst, Oracle, SQL
 • UAT, .NET, Java, c#, MVC framework
 • IT- Coordinator

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied

C# WEB DEVELOPER

Draycir Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2+ of experience with C# and the .NET framework
 • Minimum 2 years of development experience
 • Good English communication skills are essential

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • Background in Data base design in Oracle.
 • Background in Microsoft .NET, Java.
 • Knowledge and experience in system Analysis and IT

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้C# .NET application
 • มีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในเรื่อง Software Development Process

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสนใจ ชอบเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programming vision software for automation
 • Experienced in Vision Software – Halcon, NI, COGNE
 • C/C#/C++/.NET Programming

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Programmer .NET (Urgent !!!) 2 Positions
 • Knowledge of SQL command would be advantage
 • Web Application development experiences is plus

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมC# , .Net ได้
 • เขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in Programmer or System Analyst
 • Leasing or Hire Purchase Business Acumen
 • C#, VB.Net and SQL Knowledge

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Background in Com. Eng, Com. Sci. or IT
 • JAVA software development skill is required
 • Fresh grad is also welcome

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Programmer
 • Web application, .net, C# on oracle database
 • Microsoft Studio

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Programmer
 • javascript
 • .net

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer.net

ECnet Systems (Thailand) Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Programmer,C#.net,VB.net,ASP.net
 • .Net programmer
 • MVC

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in computer science, computer engineering
 • 1+ year Experience in ASP.NET using C#. NET
 • Web Services Development, specifically using SOAP

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create a robust, scalable, and blazing-fast API
 • OO design principles and modern testing practices
 • C#; Scripting (Python / Ruby); WCF / Web API, IIS,

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programmer
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary up to 60,000
 • 2-6years experience in Microsoft .Net Framework
 • Good Experience with MSSQL and SQL Command

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree for Computer Science
 • Age 26 up, Experience 3 years up
 • Strong knowledge in Microsoft Dynamics AX2012

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET
 • C#
 • E-Commerce

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • JSP, EJB, JMS, XML, JAVA, C#.net, ASP.ne
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • Knowledge in UML Object Oriented J2EE

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • .NET
 • C#
 • Software Development

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • system analysis and design
 • Experience in coding Program with C#.Net, MVC
 • project leader role for software development

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in Web Application
 • Experienced in VB, C# .NET MS SQL Server
 • experience in Big Data

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Skillful in C#, Web & Windows, Microsoft SQL .Net
 • Program coding for securities system
 • Experience in Financial Industry is an advantage

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถพัฒนาโปรแกรม (Website) ด้วยภาษา Java, C#
 • สามารถใช้ php, html, css, Java Script ได้

21-Feb-18

 

Applied