• มีความหลงใหลเกี่ยวกับ Apple
  • มีทักษะด้านการสร้างสัมพันธ์อันดีกับคน
  • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น

17-Apr-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?